Číslo 46/2020

Číslo 46/2020

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú svedectvá a spomienky na zosnulého biskupa Štefana Sečku. Cirkev na Slovensku sa v utorok 3. novembra rozlúčila so spišským biskupom Štefanom Sečkom. Hlavným celebrantom pohrebnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule bol predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober v homílii zdôraznil okrem iného veľkú ľudskosť a bezprostrednosť biskupa Štefana Sečku.

Vysvetľujú, prečo sú náboženstvo a veda vo veľmi úzkom vzťahu. Napriek viacerým vzájomným nepochopeniam, ku ktorým došlo v priebehu dejín, môže medzi vedou a vierou existovať harmónia. Pre kresťana by viera a veda nemali byť nikdy oddelené, vždy totiž napredujú spoločne. Na vzťah vedy a viery sme sa preto pýtali našich veriacich vedcov.

Približujú, ako nové trendy ovplyvňujú chápanie a praktizovanie duchovného života našej mládeže. K tejto téme jestvujú aj u nás vedecké výskumy, ktoré z pohľadu sociologického, filozofického a teologického skúmajú vývoj religiozity a prinášajú dôležité poznatky o tom, ako sa za obdobie posledných rokov zmenilo celkové chápanie náboženstva u mladej generácie.

Rozprávajú sa so súčasným provinciálom Saleziánov dona Bosca na Slovensku Petrom Timkom o jeho osobnej ceste nasledovania svätého Jána Bosca i o nových výzvach pre rehoľu. Peter Timko, SDB, nastúpil do úradu provinciála 1. septembra tohto roku.

Predstavujú zaujímavú iniciatívu s názvom Pošli dobro, ktorá spočíva v tom, že mladí ľudia píšu listy seniorom v domovoch dôchodcov. Študent Ekonomickej univerzity v Bratislave Ján Cipár prišiel s myšlienkou povzbudiť počas koronakrízy najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva, ktorou sú seniori v domovoch sociálnych služieb. S kamarátmi im preto začal písať listy. Aktivita sa rýchlo rozšírila.

Prinášajú aj rozhovor s Michalom Vavrom, ktorý je kontrabasista Slovenskej filharmónie a okrem toho aj výborný bluegrassový gitarista. Hrá na gitare v skupine Acoustic Colors a je tiež členom miešanej česko-slovenskej skupiny East-West. Možno ho označiť za hudobníka, ktorý sa pri interpretácii hudby opiera aj o spirituálne piliere.

Pozývajú zapojiť sa do projektu Pápežských misijných diel, prostredníctvom ktorého môžete dať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze hovorí, že cieľom omšového milodaru je pomôcť kňazovi pomáhať.