Číslo 49/2020

Číslo 49/2020

Najnovšie Katolícke noviny povzbudzujú k tomu, aby sme aj po ukončenom Roku Božieho slova naďalej používali Sväté písmo ako spoľahlivý návod na život. Síce v ňom nenájdeme hotové postupy, ale zdroje a podnety na efektívne konanie a autentické postoje. A tiež múdrosť a nádej do budúcich sychravých i slnečných dní.

Rozprávajú sa s rímskokatolíckym kňazom Jánom Vallom, ktorý je zanietený filatelista a propagátor známok s kresťanskou tematikou. Do malého ozúbkovaného priestoru je vložená nielen umelecká hodnota, ale v mnohých prípadoch aj spirituálny odkaz pre ďalšie generácie. Ján Vallo približuje, aký je vlastne vzťah medzi zberateľstvom a šírením evanjelia.

Prinášajú aj rozhovor s Karolom Levom Irrgangom, trvalým diakonom a bývalým dlhoročným starostom obce Hôrka pri Poprade, ktorý si každý rok oblieka mikulášsky kostým a chodí rozdávať radosť deťom i dospelým. Nevie si predstaviť, žeby vynechal čo len jedinú sezónu. Je to úloha pre neho ako vyšitá, a to nielen vďaka originálnej dlhej brade. So svätým Mikulášom ho totiž spája oveľa viac.

Vysvetľujú, prečo v biblických číslach netreba hľadať presnosť. Čísla patria v Biblii medzi jej najdiskutovanejšie prvky. Vychádza to hlavne z toho, ako sa na číselné údaje pozeráme dnes. Pre súčasného človeka sú väčšinou vyjadrením niečoho exaktného. Vnímame ich ako výsledok meraní a počítaní. Inak sa však pozerá na tie biblické.

Pri príležitosti životného jubilea – 80. narodenín si pripomínajú dielo Teofila Klasa, čo je umelecký pseudonym Jozefa Zavarského. Teofil Klas patrí k výrazným predstaviteľom slovenskej duchovno-kresťansky orientovanej poézie.

Pozývajú zapojiť sa do kampane Slovenskej katolíckej charity s názvom Nenechajme vyhasnúť nádej. Vianočná kampaň charity na Slovensku sa tento rok zameriava na to, čo máme spoločné. Je ním prameň nášho konania a viery, zdroj svetla našich dní či posledná iskra v utrpení a biede. Nádej. Chvenie v každom z nás, ktoré však ľahko pominie, ak človek ostane sám a bez pomoci. Zapojme sa spoločne do kampane, aby nevyhasla.