Číslo 29/2022

Číslo 29/2022

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú osemstranovú krížovkársku prílohu, tematicky zameranú na starých rodičov. Lúštitelia, ktorí splnia súťažné podmienky, budú zaradení do žrebovania o päť hodnotných cien, prvá cena je peňažná hotovosť tristopäťdesiat eur.

Okrem toho Katolícke noviny pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov zaostrujú na obdobie staroby, ktorá nie je zbytočným časom, v ktorom treba „stiahnuť veslá do člna“. Naopak, je obdobím, v ktorom seniori môžu prinášať ovocie. Píše o tom v špeciálnom posolstve pápež František. Podľa Svätého Otca nie je náhoda, že sa do Európy vrátila vojna práve v čase, keď vymiera generácia, ktorá ju zažila v minulom storočí. S tým súvisí úloha, s ktorou sa na starých rodičov obracia.

Katolícke noviny sa rozprávajú s Karolom Pekárom, ktorý je spolu s manželkou Evou členom vedúceho organizačného tímu Manželských stretnutí starých rodičov a seniorov. „Dôchodok nie je obdobie, keď nerobíme nič, ale čas, keď sa môžeme venovať veciam, ktoré nás nadchýnajú a na ktoré nám kedysi čas nezostával,“ hovorí Karol Pekár.

Prinášajú svedectvá dvoch starých mám – Ľubomíry Václavovej a Ivety Čandovej - o ich vzťahu s vnúčatami. Puto starých rodičov a vnúčat patrí k tým najvzácnejším. Na chvíle strávené s nimi sa nezabúda. Najkrajšie prázdniny sú často tie, ktoré deti strávia u starých rodičov. U nich je to predsa len iné, zaujímavejšie a vzrušujúcejšie.

Uverejňujú aj skutočne prežité príbehy starých rodičov s vnúčatami, pri ktorých sa starí rodičia môžu stať opäť mladými ľuďmi. Deti dávajú seniorom príležitosť, chuť a silu mladnúť.

Odpovedajú na čitateľskú otázku, kde nájsť správnu mieru v starostlivosti o starých rodičov z pohľadu Cirkvi. Žijeme v dobe, ktorá poskytuje mnoho dôvodov, aby sme seniorov, našich starých a často aj chorých rodičov, z mnohých dôvodov odsúvali akosi nabok. Pápež František dôrazne hovorí v danom posolstve, že „všetci sa musíme aktívne zúčastňovať na rehabilitácii a podpore zranenej spoločnosti“, v ktorej žijeme.

Približujú neopakovateľnú atmosféru pútí starých rodičov a seniorov. Jedna z nich sa na sviatok svätých Joachima a Anny  koná aj v Lednických Rovniach. Pútnici sa na týchto svojich nebeských patrónov obracajú s prosbami za svoju rodinu, ale i šťastnú hodinu smrti. Tohtoročná púť bude už trinásta, no do Lednických Rovní chodili pútnici ešte skôr, než sa tamojšia púť stala diecéznou, so zameraním na starých rodičov.

V reportáži predstavujú farnosť Močenok, ktorá je spojená so známym divadelným festivalom. No aj okrem tohto výnimočného kultúrneho podujatia má čo ponúknuť. Cyrilo-metodský základ a tiež svätí Gorazd a Kliment sú zárukou bohatého duchovného i spoločenského života.

Vo fotoreportáži pozývajú na návštevu zrekonštruovanej budovy meštianskeho domu pri Katedrále sv. Martina v Bratislave, ktorá dostala názov Martineum a ktorá právom dominovala na 15. ročníku súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Budova Martinea naozaj povstala z popola ako bájny vták Fénix a dnes nielen dotvára a zdobí kolorit centra hlavného mesta, ale najmä slúži. Turistom, pútnikom, veriacim i neveriacim, okoloidúcim. To je jej základné poslanie. Je to oáza pokoja v rušnom srdci veľkomesta.

Pripomínajú si tridsiate výročie prvej návštevy slovenských biskupov ad limina apostolorum, ktorá sa uskutočnila 19. až 27. júna 1992 v Ríme. Išlo o prvú slobodnú postkomunistickú a zároveň poslednú spoločnú česko-slovenskú návštevu Svätej stolice.

Publikujú i zopár veselých zážitkov rehoľnej sestry Kataríny Pavelovej, SSpS, z jej pôsobenia a katechéz v africkom Benine.