Číslo 35/2022

Číslo 35/2022

Najnovšie Katolícke noviny sa zameriavajú na to, ako sa dobre pripraviť na nový školský rok. Každý školský rok je iný a prechádza mnohými zmenami, ktoré ovplyvňujú rôzne faktory. Nový školský rok je príležitosťou na zmenu a obnovu vzdelávacieho procesu. Nedostatky predošlého roka treba nahradiť lepšími riešeniami.

Rozprávajú sa s prezidentom Združenia katolíckych škôl Slovenska Danielom Masarovičom. Podľa jeho slov je nový školský rok príležitosťou vzdelávania po novom. „Prebieha totiž v čase postupného napĺňania vlastných rozvojových cieľov konkrétnej školy, ale aj v jedinečnom období vývoja spoločnosti, ktoré je potrebné reflektovať,“ hovorí Daniel Masarovič.

Prinášajú aj rozhovor s riaditeľkou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Námestove Zuzanou Matejčíkovou Šarekovou. Vplyvom pandémie zaznamenali odborníci nárast psychických ochorení. Najzraniteľnejšie sú práve školopovinné deti. Zuzana Matejčíková Šareková vysvetľuje, ako im pomôcť.

Odpovedajú aj na čitateľskú otázku, ako pripraviť dieťa na školský rok a na koľko krúžkov ho prihlásiť, aby nebolo preťažené. Prechod z prázdnin do školských lavíc nie je vždy jednoduchý, preto treba s prípravou začať skôr.

Približujú, akým spôsobom nás môžu duchovné podnety z leta sprevádzať aj po prázdninách. Čas letných prázdnin a dovoleniek je nenávratne za nami. Deťom i dospelým ponúkol príležitosti nazbierať mnoho zážitkov a skúseností. Prázdniny slúžia deťom ako odrazový mostík do ďalšieho školského zápolenia a jeho prvé dni budú pravdepodobne časom spomínania a rozprávania zážitkov z nich.

Pri príležitosti blížiacej sa beatifikácie približujú osobnosť pápeža Jána Pavla PRVÉHO. Napriek krátkemu pontifikátu si Ján Pavol I. stihol získať srdcia všetkých veriacich. Po dvoch predchodcoch „zdedil“ okrem mien aj ich vlastnosti: bol dobrosrdečný a pokorný. Mal priateľské vystupovanie, často sa usmieval, pracoval i trpel za Cirkev. Svätý Otec František ho v nedeľu 4. septembra vyhlási za blahoslaveného.

V rubrike Misie predstavujú projekt Pápežských misijných diel na Slovensku Adopcia seminaristov, prostredníctvom ktorého možno podporiť bohoslovcov v afrických seminároch. 

V seriáli Literárne dobrodružstvá si môžete prečítať úryvok z diela Jacka Londona Volanie divočiny.