Duchovná obnova

Michal Vivoda 14.04.2019

Pašie sú rozprávaním o vášnivom utrpení

Kristus sa rozhodol trpieť dobrovoľne, naplno, bez úľavy, s vnútorným dokonalým súhlasom a s absolútnym stotožnením sa s vôľou Otca. Do spásonosného utrpenia vložil toľko vášne a vnútorného pohnutia citov, koľko môže v láske vyjadriť a zniesť jedine pravý Boh. 
Pašie sú rozprávaním o vášnivom utrpení
Tomáš Jellúš SJ 07.04.2019

Manželská nevera zraňuje jadro srdca

Manželstvo je najkrajšia ľudská empíria. Prečo však máme aj bolestnú skúsenosť nevery? Nikdy nesmieme dovoliť, aby nám vyprchalo nadšenie z našej polovičky, inak v tom procese stratíme seba samého.

Manželská nevera zraňuje jadro srdca
Štefan Vícen 31.03.2019

Radosť v pôste nie je paradox

Pôstne obdobie a radosť - ide to dohromady? V pôstnej piesni spievame: „Presmutný je svet celý, len hriešnik je veselý.“ Môže sa teda kresťan v Pôstnom období radovať? Zdá sa to protirečením.

Radosť v pôste nie je paradox
Juraj Sedláček 19.03.2019

Svätý Jozef bol muž na pravom mieste

Sviatok svätého Jozefa je pre mňa dňom mužskej viery, akýsi kresťanský deň mužov. Osoba a viera dôležitej postavy v dejinách našej spásy je hodná nasledovania.
Svätý Jozef bol muž na pravom mieste
Jozef Uram 12.03.2019

Pôst zušľachtuje dušu i telo

Ľudia majú rozličné postoje k pôstu ako takému. Väčšinou ho považujú za prekonanú skutočnosť, patriacu do dávnej minulosti. Iní ho zasa ospevujú v mene očistnej kúry či zdravšieho spôsobu života. 

Pôst zušľachtuje dušu i telo