Lenka Vatrtová 18.08.2020

Editoriál 34/2020

Kríž hrá v živote človeka významnú rolu. Či už hovoríme o kríži ako o symbole ťažkostí, s ktorými chtiac-nechtiac zápasíme; o víťaznom znaku Krista, ktorý nám ukazuje cestu do neba; alebo ako o mieste, pri ktorom sa Bohu zverujeme s našimi radosťami i starosťami - jeho dôležitosť nemožno poprieť. O tom, akú úlohu zohrával v živote jednotlivcov či spoločenstiev, sa dočítate v aktuálnom čísle Katolíckych novín.

Editoriál 34/2020
Ján Lauko 11.08.2020

Editoriál 33/2020

Pri sledovaní fotografií z výbuchom zničeného Bejrútu si spomínam na tieto miesta, ako vyzerali pred pár mesiacmi, keď sme tam boli v rámci púte Katolíckych novín. Libanonské hlavné mesto možno nepatrí k tým najkrajším na svete – teraz už vonkoncom nie –, má však svoju špecifickú atmosféru, ktorú vytvárajú mnohé kontrasty.
Editoriál 33/2020
Zuzana Artimová 04.08.2020

Editoriál 32/2020

Odkedy vypukla koronakríza, sme zavalení množstvom informácií. Celosvetové počty nakazených a ľudí, ktorí ochoreniu podľahli, naháňajú strach už niekoľko mesiacov. Za ten čas sme sa vyzbrojili rúškami i rôznymi dezinfekčnými pomôckami. Uvažovali ste však niekedy o dezinfekčnej výzbroji v medziľudských vzťahoch?
Editoriál 32/2020
Igor Hanko 01.07.2020

Editoriál 27/2020

Počas ostatných mesiacov sa jasne ukázalo, v čom sú učitelia nenahraditeľní a čo sa nedá preniesť do online prostredia, aj keby sa z nich stali majstri špičkových digitálnych technológií. Ide o živý vzťah medzi učiteľom a žiakom.
Editoriál 27/2020
Mária Bilá 23.06.2020

Editoriál 26/2020

„Áno, Boh nám preukázal najväčšiu lásku v tom, že nám dal svojho Syna a on zase svojou obetou na kríži. Ale práve ten, ktorý obetoval za nás svoj život, nás upozornil, že jeho obeť bude márna, ak sa každý z nás osobne nepripojí k jeho obeti. Kto nevezme každodenne na seba svoj kríž a mečom – aj ten priniesol Ježiš – neobseká každú sebeckosť a pýchu, každý svoj hriech, nemôže byť jeho učeníkom. Ako sme to splnili, to nám povie on – Sudca, keď uzavrieme život.“
Editoriál 26/2020