Miroslava Gromanová 07.06.2022

Editoriál 23/2022

Milí čitatelia, to najcennejšie, čo kresťan môže mať, je pokrm večného života – Eucharistia. Jej prijímaním prehlbujeme náš duchovný rast a stávame sa účastnými autentickej lásky Boha k nám. Vďakou Cirkvi za Eucharistiu je zavedenie sviatku Božieho tela. Zaslúžila sa oň svätá Juliana z Lutychu (1192 – 1258). O jej snahách a ešte viac o historickom kontexte ustanovenia sviatku Kristovho tela a krvi sa dozviete z článku na stranách 3 a 8.
Editoriál 23/2022
Ivan Šulík 31.05.2022

Editoriál 22/2022

Milí naši čitatelia, jún je mesiacom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V našich končinách je zvykom, že sa práve v tomto období roka konajú v diecézach kňazské vysviacky. Svätý arský farár Ján Mária Vianney hovorieval, že kňazstvo je láska Ježišovho srdca. Kňaz je teda ten, kto nás privádza ku Kristovi, stredobodu našej viery. Keď sa raz francúzskeho filozofa Jeana Guittona spýtali, kto je kňaz a čo od kňaza očakáva, odvetil: „Kto je kňaz? Kristus. Čo od kňaza očakávam? Krista.“
Editoriál 22/2022
Martina Grochálová 24.05.2022

Editoriál 21/2022

Milí čitatelia, v tomto čísle Katolíckych novín sa venujeme ťažkej a bolestnej téme. Pre mnohých bude náročná, lebo sa ich osobne dotýka.
Editoriál 21/2022
Zuzana Artimová 17.05.2022

Editoriál 20/2022

Pápež František prijal počas generálnej audiencie v stredu 11. mája vo Vatikáne fotografa Nicka Uta, ktorý 8. júna 1972, teda pred 50 rokmi, stisol spúšť fotoaparátu a zachytil hrôzu vietnamskej vojny vo všetkej nahote. Fotografia, za ktorú o rok neskôr získal Pulitzerovu cenu – najprestížnejšie ocenenie novinárskej práce –, je dodnes symbolom nevinných obetí všetkých vojnových konfliktov.
Editoriál 20/2022
Ján Lauko 10.05.2022

Editoriál 19/2022

Všade dnes počúvame o ekológii. V televízii, obchode, škole, na domovej schôdzi, dokonca i farár občas o tom niečo povie v kostole.
Editoriál 19/2022