Miroslava Gromanová 03.05.2022

Editoriál 18/2022

Poďme sa spolu poďakovať, pretože ak človek vyjadruje svoju vďaku voči iným, preukazuje tak svoju silu. A ak je tá vďaka spoločná, má viacnásobný účinok a efekt.
Editoriál 18/2022
Zuzana Artimová 26.04.2022

Editoriál

Najnovšie KN zaostrujú na šetrenie. Udalosti posledného obdobia spôsobujú veľa problémov. Finanční experti preto radia prehodnotiť bežné výdavky (s. 3). Katolícke noviny sa v tejto súvislosti rozprávajú s odborníkom na finančné poradenstvo a plánovanie Petrom Ondrúšekom (s. 4 – 5).
Editoriál
Ivan Šulík 12.04.2022

Editoriál 15-16/2022

Milí naši čitatelia, po dlhých dvoch rokoch stojíme na prahu Veľkej noci, ktorú budeme môcť opäť naplno sláviť. Žiaľ, tentoraz v tieni vojny u našich susedov. Spojme sa preto v modlitbe za pokoj a mier, nezabúdajme v radostných chvíľach na tých, ktorí trpia.
Editoriál 15-16/2022
Ján Lauko 05.04.2022

Editoriál 14/2022

Kvetná nedeľa, po novom Palmová nedeľa (s. 2), je tradičným termínom hromadných veľkonočných spovedí. Mnohí z nás v tento deň pristupujú k sviatosti zmierenia, aby si napravili vzťah s Pánom pred najväčšími kresťanskými sviatkami. A keďže pred spovednicami sa môžu tvoriť dlhé rady, kňazi často volia rýchlejšiu formu spovede, aby sa dostalo na každého.
Editoriál 14/2022
Miroslava Gromanová 29.03.2022

Editoriál 13/2022

Chuť načúvať, viesť dialóg, pomáhať iným. Toto sú správne prostriedky na riešenie aktuálnych spoločenských kríz. Lebo byť sebecký a zatvárať oči pred problémami nás neposunie ďalej. Svet potrebuje veľa vecí zmeniť. Akútne si to uvedomujeme teraz, keď nielen dva národy, ale viaceré krajiny sveta zasahujú vojnové plamene.
Editoriál 13/2022