Miroslava Gromanová 18.10.2022

Editoriál 42/2022

V tomto týždni si spomíname na pápeža Jána Pavla II. Zvlášť nám Slovákom zostal mimoriadne blízky. Bol prvým a zatiaľ jediným slovanským pápežom. Veď rodák z poľských Wadowíc bol aj „náš“ pápež. Slovensko navštívil až trikrát. To už niečo znamená.
Editoriál 42/2022
Zuzana Artimová 11.10.2022

Editoriál 41/2022

Keď sa trom malým pastierikom v  roku 1917 zjavila vo Fatime Panna Mária, určite nikto netušil, ako táto udalosť ovplyvní celý svet. Od tých dní už stopäť rokov smerujú na požehnané miesto milióny pútnikov. Aby prosili a ďakovali, aby sa v tichej modlitbe na kolenách v najhlbšej pokore zverovali Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Editoriál 41/2022
Ján Lauko 04.10.2022

Editoriál 40/2022

Ruženec je stretnutie so živým Kristom. Táto myšlienka dominikána Mateja Juraja Šulika (s. 16 – 17), ktorá je i na titulke tohto vydania Katolíckych novín, ma oslovila. Niekedy si totiž človek, keď sa modlí ruženec, ani neuvedomuje, s kým má tú česť. Skôr sa možno sústredí na to, aby sa náhodou nepomodlil zrnko navyše...

Editoriál 40/2022
Milada Čechová 27.09.2022

Editoriál 39/2022

Diplom z univerzity mám odložený ako raritu. Získala som ho ešte za komunizmu a ako študijný odbor je na ňom uvedené: marxisticko-leninská estetika a veda o výtvarnom umení. Rok potom, po prevrate v roku 1989, som ho mohla dať vymeniť. Neurobila som to. Ten diplom je svedok.
Editoriál 39/2022
Miroslava Gromanová 20.09.2022

Editoriál 38/2022

Aj keď som Pátra Pia nemala možnosť zažiť či osobne spoznať, z rozprávania a čítania o ňom viem, že je to osobnosť, ktorú si treba pripomínať.
Editoriál 38/2022