Miroslava Gromanová 20.09.2022

Editoriál 38/2022

Aj keď som Pátra Pia nemala možnosť zažiť či osobne spoznať, z rozprávania a čítania o ňom viem, že je to osobnosť, ktorú si treba pripomínať.
Editoriál 38/2022
Zuzana Artimová 13.09.2022

Editoriál 37/2022

Srdce Panny Márie prenikol sedmorý meč bolesti. Božia Matka však pretrpela nielen sedem bolestí, číslovka symbolizuje vrchovatú mieru utrpenia. Rovnako aj slovenský národ – jeho dejiny sú plné utrpenia a bolesti. Preto sa tak úprimne a oddane vinie k Sedembolestnej Panne Márii.
Editoriál 37/2022
Ján Lauko 06.09.2022

Editoriál 36/2022

Ján Pavol I. bol vyhlásený za blahoslaveného. Zaznieva otázka prečo. Veď to bol pápež, ktorý stál v čele Katolíckej cirkvi de facto mesiac, argumentujú niektorí. Povýšenie jeho osoby na oltár nesúvisí len s jeho pontifikátom, ale najmä so životom, ktorý Albino Luciani viedol do svojho zvolenia za pápeža. Proces jeho blahorečenia sa neviedol vo Vatikáne, ale v rodnej diecéze Jána Pavla I. (s. 5). Zaiste, to, že bol pápežom, pomohlo v začatí procesu.
Editoriál 36/2022
Miroslava Gromanová 30.08.2022

Editoriál 35/2022

Začiatok septembra je pre mnohé rodiny výzva. Deťom sa končia letné prázdniny a po dvojmesačnej pauze opäť zasadnú do školských lavíc. Niektorí sa do školy tešia, iní by brali ďalšie dva mesiace voľna.
Editoriál 35/2022
Anna Stankayová 23.08.2022

Editoriál 34/2022

Uplynulé dni žila Cirkev na Slovensku rozlúčkou s kardinálom Jozefom Tomkom. K rakve mu prišli vzdať úctu desaťtisíce veriacich. Najprv počas dvoch dní v Bratislave, potom tri dni v Košiciach.
Editoriál 34/2022