Komentár

Juraj Tóth 14.05.2019

Májový dážď

Čo z aktuálneho diania doma a vo svete stojí za komentár? Čo je dôležité si z množstva správ všimnúť, zaujať postoj, prípadne vykonať nejaký čin? Čo na pozadí udalostí, aktivity viac ako 7,7 miliardy ľudí na zemi, plynúcich dejín popred náš zrak, je naozaj dôležité? Čo chce od nás práve tu a teraz vzkriesený Kristus?
Májový dážď
10.05.2019

Koľko šiat máš, toľkokrát si človekom

Aj vy máte pocit, že mnohí okolo vás žijú podľa hesla v titulku? Rýchlo, veľa, relatívne lacno – tak by sa dali zhrnúť atribúty konzumného prístupu k móde; takzvaná kultúra „fast fashion“. A je načase si pripustiť, že tento životný štýl sa týka aj mnohých kresťanov. 
Koľko šiat máš, toľkokrát si človekom
Ľudovít Malík 06.05.2019

Starneme

To, že obyvateľstvo Slovenska starne vieme všetci a že počet narodených detí klesá tiež. Po tomto týždni však na základe štatistických údajov môžeme povedať, že sme sa zaradili medzi európske národy s najstarším obyvateľstvom.
Starneme
03.05.2019

Kto je najväčší Slovák

Televízna anketa RTVS Najväčší Slovák dospela 1. mája k finále. Jej víťazom sa stal Milan Rastislav Štefánik, v tesnom závese nasledoval Ľudovít Štúr, prvú trojicu uzavrel Anton Strholec. O čom to vlastne vypovedá?
Kto je najväčší Slovák
Tibor Macák 29.04.2019

Špirála násilia

Apoštol Pavol vo svojom Prvom liste Korinťanom okrem iného píše aj o tom, že „sme údmi Kristovho tela“. Toho tela, ktorého víťazstvo nad smrťou si kresťania pripomínajú po stáročia na Veľkú noc. A keďže Pavol ďalej píše, že „ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy,“ potom je jasné, že tohtoročná Veľkonočná nedeľa bola poznačená mimoriadne bolestným utrpením mystického Kristovho tela, ktorého sme súčasťou.
Špirála násilia