Katolícka škola má prorocké poslanie

Pápež František poslal do Marseille odkaz o podstate katolíckej školy. Bolo to pri príležitosti kongresu, ktorý organizoval Medzinárodný katolícky vzdelávací úrad (OIEC).

VN SK 05.12.2022
Katolícka škola má prorocké poslanie

Prorocká úloha a spoločné kráčanie sú kľúčom katolíckej školy. Ilustračná snímka: www.profimedia.sk

Pápež František pri tejto príležitosti zaslal list generálnemu tajomníkovi Philippovi Richardovi, v ktorom sa zamýšľa nad podstatou katolíckej školy a zvlášť vyzdvihuje dva aspekty: prorockú úlohu a spoločné kráčanie.

Výchova a vzdelávanie sú pre kresťana účasťou na prorockom rozmere Cirkvi, pripomína Svätý Otec. „Pre spoločnosť je vzdelávanie určite nevyhnutnou povinnosťou a v mnohých prípadoch aj naliehavou výzvou. Pre kresťana je to tiež spôsob, ako sa podieľať na prorockej úlohe, ktorú Ježiš zanechal svojej Cirkvi. Preto keď pristupujeme k výchove, nemôžeme myslieť na niečo čisto ľudské, zameriavať sa na programy, odbornú prípravu, zdroje, osvojovanie si vedomostí, pretože kresťanské povolanie od nás žiada, aby sme dali hlas Slovu, ktoré nie je naše, ktoré nás prevyšuje a presahuje.“

Remeselnícka práca

Vo svojom liste tiež uvažoval nad získaním múdrosti. „Samozrejme, poviete mi, že je potrebné, aby sme študentom poskytli čo najlepšiu formáciu, ale je tiež potrebné, aby sme z nich urobili mužov a ženy, ktorí sa neuspokoja len s hromadením vedomostí, ale aby im toto učenie umožnilo získať múdrosť, o ktorej hovoril sv. Benedikt, vďaka ktorej budú rásť a dávať rásť iným, kamkoľvek ich Pán pošle. Toto všetko je remeselnícka práca, ktorú nemôžeme vykonať bez Božej pomoci a bez podpory všetkých, a preto prosíme o silu Ducha.“