Meno Panny Márie

Mária. Vznešené, krásne a najpopulárnejšie meno. Meno Panny Márie, ktoré si pripomíname a oslavujeme práve dnes 12. septembra.

Miroslava Gromanová 12.09.2022
Meno Panny Márie

Dvanásty september je dňom sviatku Najsvätejšieho mena preblahoslavenej Panny Márie. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Spomienku Najsvätejšieho mena Panny Márie slávime od roku 1683. V Cirkvi na Západe ju zaviedol pápež Inocent XI. ako prejav vďaky. Vďaky za víťazstvo kresťanských panovníkov nad Turkami pri Viedni s pomocou Jána Sobieského.

Bol to poľský kráľ, ktorý prišiel na pomoc cisárovi Leopoldovi v boji proti dvestotisícovému vojsku Karu Mustafu. S vojskom vtrhol do Európy v januári 1683. Obsadil Balkán, vyplienil Uhorsko i časť alpských krajín a dva mesiace obkľučoval aj Viedeň.

Pápež Inocent XI. vtedy vyzval svet, aby sa modlili k Bohorodičke. A tak aj vďaka jej pomoci a príhovoru 12. septembra porazili Turkov. Poľský kráľ Ján Sobieski povzbudzoval svoje vojsko pred bojom: „Dôverujme v Božiu pomoc a ochranu preblahoslavenej Panny Márie! Meno Mária nech je v boji naším heslom!“ A veru heslom aj kľúčom k úspechu meno Panny Márie aj bolo.

Kara Mustafa s vojskom utekal pred bojovníkmi, nad ktorými držala ochrannú ruku Mária. Poľský kráľ po víťazstve šiel s veľkou slávou a vďačným srdcom do Chrámu sv. Štefana vo Viedni, aby poďakoval za dar sily a víťazstva.

Od roku 1864 je sviatok Mena Panny Márie ustanovený pre celú Cirkev. Pôvodne sa slávil v nedeľu v oktáve sviatku Narodenia Panny Márie, ale pápež Pius X. ho ustanovil na 12. septembra. Po Druhom vatikánskom koncile sa slávi už len ako ľubovoľná spomienka.

Význam mena

Význam mena sa zväčša prekladá ako „Bohumilá“, „Bohom  milovaná“. Iný význam mena je napríklad horkosť či vzbura proti hriechu. Aj v Biblii sa vyskytuje mnohokrát – Mária Magdaléna, Mária Kleopasova, Mária z Betánie.

Silu mena Mária opisuje sv. Bernard: „,A meno Panny bola Mária,‘ hovorí evanjelista. V preklade Mária znamená Hviezda morská. Lebo ako hviezda vysiela lúč a neporuší sa. Lúč neumenšuje jasnosť hviezdy ani Syn Panny jej neporušenosť. Jej lúč osvecuje celý svet a jej jas sa skvie na nebesiach, preniká do hlbín a rozjasňuje celú zem. Ale ona rozohrieva viac myseľ ako telo, podporuje čnosti a spaľuje neresti.“

Meno Márie je predmetom myšlienok a povzbudení mnohých svätcov, teológov. A teda nie nadarmo. Lebo Mária mala, má a bude mať veľkú moc. Hovorí o tom tiež sv. Richard od sv. Vavrinca: „Tvoje meno, Mária, pochádza z pokladu božstva, lebo Najsvätejšia Trojica dala ti, Mária, toto meno, ktoré je po mene tvojho Syna nad všetky mená.“