Stále aktuálny odkaz

Konrad Adenauer, Robert Schuman a Alcide De Gasperi sa výrazne podieľali na vzniku Európskej únie. Dvaja z nich sú teraz v procese blahorečenia - Robert Schuman a Alcide De Gasperi. Politológ Tomáš Jahelka poukázal na ich odkaz pre súčasnosť.

Miroslava Gromanová 25.10.2022
Stále aktuálny odkaz

Mier, zjednotenie a prosperita spájali zakladateľov Európskej únie. Schuman a De Gasperi sa usilovali o dosiahnutie tejto myšlienky čestným spôsobom, preto sú dnes príkladom pre mnohých politikov. Snímka: profimedia.sk

Snažili sa o zjednotenie Európy a o mier. V čom môžu byť inšpiratívni? Aké ich vlastnosti, prednosti by mali mať politici, aby boli úspešní v dobrom vedení politiky?

V prípade Roberta Schumana a Alcide De Gasperiho ide o významných európskych štátnikov a kresťanských politikov. Reprezentovali hodnoty, ktoré sú aktuálne v každej dobe. Ich odkaz spočíva v prvom rade v tom, že politiku je možné a dokonca potrebné robiť slušne a čestne.

V tom sú vzorom nielen pre kresťanských politikov. Schuman, ktorý pochádzal z Luxemburska, teda z krajiny nachádzajúcej sa medzi Francúzskom a Nemeckom, túžil po ukončení sporov a vojen medzi týmito dvoma krajinami. Bol presvedčený, že ich vzájomné zblíženie prinesie Európe konečne mier po dvoch zničujúcich svetových vojnách.

Alcide De Gasperi mal zase priame skúsenosti s nástupom talianskeho fašizmu a veľmi rýchlo odhalil jeho nebezpečenstvo.

Aký odkaz zanechali, ktorý je stále aktuálny a mali by sa ním riadiť súčasní politici?

Ich spoločný odkaz spočíva v dôraze na koncept ľudských a občianskych práv a ich dodržiavanie. Oboch charakterizoval boj proti fašistickým režimom. Schumanov odpor voči nemeckému nacizmu a De Gasperiho voči talianskemu fašizmu je trvalým imperatívom aj pre súčasných politikov.

Pred očami mali budúcnosť Európy, rozmýšľali v dlhodobom horizonte a svoje politické funkcie chápali ako službu ľuďom a európskej civilizácii. Zanechali nám obraz spolupráce európskych národov, v ktorom nie je miesto pre národný a etnický separatizmus.

Budúcnosť videli v hospodárskej a kultúrnej spolupráci. Bez nej nie je možná ekonomická prosperita, ktorá je dôležitá na udržanie demokratických režimov a zabezpečenie slušných životných podmienok pre všetkých ľudí.