Mária Hvozdíková 03.04.2019

Chudobné deti treba nielen vzdelávať, ale aj zaradiť do života

Teóriu z geografie má síce v malíčku, no odjakživa ho lákala práca priamo v teréne. Prvé dobrovoľnícke skúsenosti získal MARTIN VITTEK (36) v Anglicku a Brazílii. Odvtedy sa pomoci tým najchudobnejším venuje naplno. Momentálne zanietene koordinuje dva projekty na pomoc chudobným deťom v Rwande i Ugande v Slovenskej katolíckej charite a stojí tak aj za Pôstnou krabičkou pre Afriku. Celoslovenskú zbierku poznajú Slováci najmä z kostolov cez malú papierovú krabičku, ktorá vždy nesie príbeh afrického dieťaťa. Príbeh ilustruje mnohé skutočné životy detí v núdzi, ktoré Charita v Afrike už ôsmy rok podporuje.
Chudobné deti treba nielen vzdelávať, ale aj zaradiť do života
Ján Lauko 03.04.2019

Kresťanskí voliči sa rozhodovali, kto ich vnímaniu kresťanstva viac vyhovuje

Slovensko bude mať prvýkrát v histórii na čele krajiny ženu. Voliči v druhom kole prezidentských volieb 30. marca zvolili Zuzanu Čaputovú. Nová hlava štátu si za jeden z cieľov vytýčila zjednotenie polarizovanej spoločnosti. Podľa politického analytika JÁNA BARÁNKA (60) bude pri tejto snahe dôležité, do akej miery Zuzana Čaputová dokáže hodnotovo osloviť konzervatívnu časť spoločnosti.
Kresťanskí voliči sa rozhodovali, kto ich vnímaniu kresťanstva viac vyhovuje
Martina Grochálová 02.04.2019

Nikto z nás nepochybuje o užitočnosti tohto spolku

„Najhlavnejšia otázka je, čili je potrebný a užitečný tento spolek. Nikdo z nás nebude pochybovať o potrebe a užitočnosti tohoto spolku, keď povážime, že včul všady kričia: osveta, pokrok... Teda je potrebný a užitečný tento spolek, a k tomu, aby tento spolek sa konstituoval, do života vstúpil a pre ľud blahodárne pôsobil, sme sa tu zhromaždili,“ píše sa v zápisnici z Prvého valného zhromaždenia Spolku svätého Vojtecha, ktoré sa konalo 14. septembra 1870 v Trnave. Zápisnicu publikovali Katolícke noviny v svojom 12. čísle.
Nikto z nás nepochybuje o užitočnosti tohto spolku
Štefan Fábry 31.03.2019

Učitelia Cirkvi sú nadčasoví

Cirkev od najstarších čias pri slávení Eucharistie uctieva svojich synov a dcéry, o ktorých prevláda presvedčenie, že svoj život natoľko posvätili vierou v evanjelium, že sa dokonale pripodobnili jeho pôvodcovi, samému Ježišovi Kristovi.
Učitelia Cirkvi sú nadčasoví
Marián Manák 30.03.2019

Trnavská univerzita výrazne ovplyvňovala slovenské prostredie

Peter Pázmaň (1570 - 1637), zakladateľ Trnavskej univerzity, nosil v sebe myšlienku založiť univerzitu v Uhorsku už od svojho nástupu na stolec ostrihomského arcibiskupa a prímasa v roku 1616. Potreboval však najprv zabezpečiť financie na chod univerzity a získať podporu domácich uhorských magnátov a prelátov.
Trnavská univerzita výrazne ovplyvňovala slovenské prostredie