Číslo 43/2018

Číslo 43/2018

Najnovšie Katolícke noviny sa zameriavajú na to, akú cenu má čnosť čistoty. Najvyšší pozýva človeka, aby bol celistvý. S hlavou i so srdcom na správnom mieste, s nohami na zemi a rukami v práci. Aby tak dokázal milovať celým srdcom, celou mysľou a zo všetkých síl zároveň. Práve túto výzvu dôrazne opakuje Biblia aj slovami Ježiša. Ani jemu nešlo o iluzórnu dokonalosť farizejov, ale o bytostnú oddanosť nás krehkých ľudí Otcovi.

Rozprávajú sa s jubilujúcim deväťdesiatročným kňazom Alojzom Pestúnom, ktorý spomína na blahoslaveného Titusa Zemana. Pri otázke, ako sa zrodila jeho túžba stať sa saleziánom, odpovedá jednoznačne: „Mal som príklad dvoch kňazov. Prvým bol mamin brat Alojz Vachan, ktorý pred druhou svetovou vojnou odišiel do Portugalska na misie. A rovnako Jozef Kaiser, brat učiteľa Antona pôsobiaceho v Šulekove, ktorý tiež patril do saleziánskej rehoľnej rodiny.“

Prinášajú aj rozhovor s lekárkou psychiatričkou Evou Bubeníkovou o tom, ako zvládať náročné životné situácie. Stres, množstvo povinností, ohrozenie, napätie či frustrácia dokážu zamávať aj so silným jedincom. Symbolicky, keď jeseň preberá žezlo a nie príliš vľúdne počasie skúša našu odolnosť, si 10. októbra pripomíname Svetový deň duševného zdravia.

reportáži pozývajú na návštevu kaplniek, ktoré pripomínajú slávu kúpeľných miest. Kvalitou a značným výskytom minerálnych a termálnych prameňov patrí Slovensko k najvýznamnejším štátom sveta. V čase najväčšieho rozvoja kúpeľníctva na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia sa tu nachádzalo okolo 120 kúpeľných miest. Dnes je ich prevádzkyschopných sotva dvadsaťpäť.

Odpovedajú na čitateľskú otázku, či existuje subjektívna a objektívna viera. Pravdu o sebe, ktorú nám Boh odovzdal v Zjavení (tak vo Svätom písme, v Božom slove v Starom a Novom zákone, ako aj v posvätnej Tradícii – uchovávanie a odovzdávanie všetkého, čím Cirkev sama je a v čo verí), môžeme nazvať „objektom viery“. Naše „áno“, živú odpoveď a dôveru v Pána a v jeho Slovo, pretavenú do každodenných okolností, môžeme nazvať „subjektom viery“.

Približujú dobrovoľnícku misijnú činnosť slovenského študenta misiológie Františka Smolíka na ďalekej Sibíri. V Jakutsku, najväčšej republike Ruskej federácie, na vlastnej koži zažil, že aj na Sibíri môžu byť štyridsaťstupňové horúčavy, aké je to jesť soba či koňa, ale aj čo je to skutočná kríza rodiny. 

seriáli Jesenná úroda dobrého čítania nájdete úryvok z diela Pavla Vilikovského Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU