Číslo 08/2020

Číslo 08/2020

Najnovšie Katolícke noviny pri príležitosti sviatku Katedry svätého Petra, apoštola, vysvetľujú, čo znamená učiteľský úrad Cirkvi. Opierajúc sa o hodnoverné svedectvá Katolícka cirkev učí ako náuku viery, že biskup Ríma je nástupca Petra v úrade jeho primátu v Katolíckej cirkvi; táto postupnosť vysvetľuje aj autoritu – primát - Cirkvi v Ríme.

Rozprávajú sa s profesorkou Emíliou Hrabovec o tom, aký význam bude mať pre historikov sprístupnenie archívnych dokumentov z obdobia pontifikátu pápeža Pia XII. vo vatikánskych archívoch. 

Predstavujú príbeh manželov Jany a Pavla Špačekovcov, pre ktorých je rodinné šťastie Božím zázrakom. Jana v detstve prekonala rakovinu, neskôr prišla o oboch rodičov – ďalej sa však snažila tešiť zo života, do ktorého jej Boh časom poslal i muža. Keď si s Pavlom sľubovali, že budú spolu v zdraví aj v chorobe, netušili, že ich sľub sa preverí tak skoro. Asi dva roky po svadbe dostala čerstvá mamička opäť rakovinu.   

Odpovedajú na čitateľskú otázku, aký má Cirkev pohľad na evolúciu. Keď čítame prvé dve kapitoly Knihy Genezis, nachádzame totiž dve odlišné správy o stvorení sveta a ľudí.

Približujú misijnú prácu Mariany Moravčíkovej, ktorá je saleziánskou spolupracovníčkou. Vďaka tejto službe sa dozvedela o zaujímavej ponuke, ktorá prišla z Londýna od sestier saleziánok. Rozbiehajú projekt, ktorého cieľom je ponúknuť ubytovanie a domov ženám žiadajúcim o azyl vo Veľkej Británii. 

V seriáli Pod prikrývkou s knihou si môžete prečítať úryvok z diela Eleny Ferrante Náhodné úvahy.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU