Číslo 24/2020

Číslo 24/2020

Najnovšie Katolícke noviny pri príležitosti slávnosti Božieho tela upozorňujú na reálnu prítomnosť Spasiteľa sveta v Oltárnej sviatosti. Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi nám ponúka reálnu Božiu blízkosť, aby nás posilňovala. Vo Svätom písme nachádzame u všetkých štyroch evanjelistov texty týkajúce sa daru Eucharistie.

Približujú eucharistický zázrak, ktorý sa udial v meste Sokółka na severovýchode Poľska. Bolo to v nedeľu 12. októbra 2008, hneď po blahorečení Božieho služobníka Michala Sopočka.

Pripomínajú si Svetový deň darcov krvi a vysvetľujú, akú strategickú funkciu určil Boh tejto tekutine v ľudskom tele. Krv je život v telesnom i duchovnom zmysle. Je nenahraditeľná v najhlbšom význame. 

Rozprávajú sa s manželmi Richardom a Máriou Kucharčíkovcami o teológii tela. Naše telo je priestor, kde sa zjavuje Boh. Teológie tela sa týkajú aj najkrajšie, najrevolučnejšie a najinšpirujúcejšie myšlienky a diela Jána Pavla II.

Predstavujú aktuálne aktivity v rámci projektu s názvom Chlieb sv. Jozefa zamerané na boj proti pandémii koronavírusu v Južnom Sudáne a Stredoafrickej republike. Tento projekt realizuje občianske združenie Dobrota pre Afriku v spolupráci s indickými rehoľnými sestrami - Dcérami Panny Márie Nepoškvrnenej.

Informujú o zaujímavej dvojvýstave v popradskej Tatranskej galérii. Zlatník Ján Silaši, ktorý žil v 18. storočí, je druhým umelcom po Majstrovi Pavlovi z Levoče, ktorého dielo bolo vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku Slovenskej republiky. Práve jeho tvorba inšpirovala šperkárku Annamáriu Mikulíkovú. 

Približujú aktivitu Američana Roba Kenneya, ktorý sa rozhodol, že bude prostredníctvom videonávodov praktických zručností pomáhať mladým, ktorí vyrastajú bez rodičov alebo sa z rôznych dôvodov nemôžu oprieť o svojho otca či matku. Motivoval ho k tomu jeho vlastný životný príbeh, keď sa mladosťou musel pretĺkať bez výrazného rodičovského vzoru.

V seriáli Noviny z babkinej povaly si môžete prečítať úryvok z časopisu Kráľovná svätého ruženca z roku 1922.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU