František Trstenský 25.12.2019

Zastavili sme sa pri Ježišovom narodení

Ježišovo historické narodenie pripomína lásku Boha k ľudstvu, k nám, ku mne. Boh sa nerozhodol pre alternatívne riešenia. Nestal sa anjelom, ale človekom. Neposlal na tento svet namiesto seba anjela. On sám sa sklonil k nám, keď sa narodil do ľudskej rodiny.

Zastavili sme sa pri Ježišovom narodení
Marek Forgáč 22.12.2019

Ľudia sa cítia viac osamelí, zmeňme to nielen na Vianoce

Tajomstvo vtelenia je tajomstvom o blízkosti Boha k ľuďom a o blízkosti medzi ľuďmi navzájom. Vianočné témy o rodinnej pohode, spolupatričnosti, o spočinutí v pokojných vzťahoch a o uvedomení si vlastnej hodnoty však v mnohých zarezonujú práve opačným spôsobom, lebo upozornia na to, čo chýba alebo čoho je nedostatok. Jednorazové prejavy blízkosti môžu prehĺbiť vnútornú bolesť zo samoty. Naša prejavená blízkosť by mala prekročiť časový rámec Vianoc.  
Ľudia sa cítia viac osamelí, zmeňme to nielen na Vianoce
Jozef Jurko 15.12.2019

Boh dal výnimočnej žene privilégium

Aby sme privilégiu porozumeli, pomôžu nám známe slová Panny Márie: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Všetci sme výnimočné stvorenia, výnimočne vykúpení, k výnimočnej role povolaní: Nasledovať Ježiša a plniť Božiu vôľu ako Panna Mária.

Boh dal výnimočnej žene privilégium
Pavol Zahatlan 08.12.2019

Rozdávať máme dobrotu srdca

Svätý Mikuláš bol biskup s ušľachtilým srdcom. Patrí medzi najpopulárnejších svätcov, ktorého poznajú a milujú všetci, či deti alebo dospelí. 
Rozdávať máme dobrotu srdca
Jozef Jančovič 01.12.2019

Príde Kristus, Spasiteľ náš, cestu mu pripravme

Dlhé zimné večery, neopakovateľná atmosféra adventu, rorátne sväté omše vyvolávajúce spomienky na detstvo a biblické čítania zdôrazňujúce tému príchodu (latinsky adventus). Všetko nás podnecuje k tomu, aby sme sa pohli na duchovnej ceste ďalej a dobre sa pripravili na Vianoce.

Príde Kristus, Spasiteľ náš, cestu mu pripravme