Peter Nákačka 11.09.2018

Chceme dorásť na skutočné hviezdy

Zmysel nášho života stojí alebo padá na dosiahnutí svätosti. Žijeme v spoločnosti, ktorá propaguje pseudovzory a s obľubou „klebetí“ o ich zlyhaniach. Pozitívna motivácia na ceste k svätosti zohráva zásadnú úlohu. V tomto nám môžu byť zdrojom inšpirácií predovšetkým svätci.
Chceme dorásť na skutočné hviezdy
Rastislav Nitran 04.09.2018

Potrebujeme Božiu milosť

Milosť je Boží dar, ktorý nám pomáha žiť dobrý kresťanský život. Bez milosti nemôžeme veriť, obrátiť sa ani konať dobro.

Potrebujeme Božiu milosť
Anton Fabian 28.08.2018

Keď sa kvalita života pretaví do hrdinstva

Veľká nábožensko–spoločenská akcia, blahorečenie Anny Kolesárovej, ktorá sa chystá v Košiciach  v sobotu 1. septembra 2018 na futbalovom štadióne, bude nielen manifestáciou viery, ale aj podčiarknutím dôležitosti kvality života. Klasický náboženský termín „svätosť“ je pre mnohých nezrozumiteľný, preto ho môžeme pretlmočiť slovom „kvalita života“.

Keď sa kvalita života pretaví do hrdinstva
Dagmar Kráľová 21.08.2018

Každý z nás potrebuje mamu Margitu

Francúzi hovorievajú cherchez la femme v zmysle, že za všetkým treba hľadať ženu. Platí to aj v duchovnej oblasti, keď väčšinu plodných chariziem Cirkvi vzbudzuje Duch Svätý cez mužov? Zaiste, veď podobne ako pri zrode Cirkvi stála celkom nenápadne Panna Mária aj v živote svätých zakladateľov sú aktívne prítomné i ženy. Panny, matky i vdovy. V živote sv. Jána Bosca ich môžeme nájsť niekoľko, no nepochybné prvenstvo má jeho matka, v saleziánskej rodine známa ako mama Margita.
Každý z nás potrebuje mamu Margitu
Štefan Vícen 15.08.2018

Nanebovzatie Panny Márie má pre veriacich zásadný význam

Nanebovzatie Panny Márie je posledný zo záväzných článkov katolíckej viery, ktorý bol slávnostne vyhlásený pápežom Piom XII. v roku 1950. Upevňuje nás v nádeji, že aj naše telá budú raz vzkriesené.

Nanebovzatie Panny Márie má pre veriacich zásadný význam