Peter Beňo 21.07.2019

V lete tiež potrebujeme duchovne načerpať

Naplno už beží čas prázdnin a dovoleniek. Ľudia ich prežívajú cestovaním, turistikou či pobytom pri mori, najmä  preto, aby si oddýchli. Ako veriaci by sme však nemali zabúdať, že aj duša potrebuje posilnenie a počas dovolenky by sme sa mali venovať nielen telu, ale i duši.

 
 

V lete tiež potrebujeme duchovne načerpať
Ján Dolný OSB 14.07.2019

Budujme Európu aj zásadami svätého Benedikta

Benedikt z Nursie (480 - 547) je svätec, ktorému sa pripisujú dôležité zásluhy pri zrode a rozšírení ducha jednoty v národoch Európy. Pápež Pius XII. ho nazval otcom Európy.
Budujme Európu aj zásadami svätého Benedikta
Cyril Vasiľ SJ 07.07.2019

Vyberajme z duchovného odkazu svätých Cyrila a Metoda

Skúsme si dnes pripomenúť len jeden z pestrej palety odkazov svätých Cyrila a Metoda, ktorým už pred stáročiami chceli u našich predkov posilniť ich osobitnú a nezávislú identitu v rodiacej sa Európe národov.
Vyberajme z duchovného odkazu svätých Cyrila a Metoda
Viliam Judák 30.06.2019

Najsvätejšie Srdce Ježišovo je pre kresťana istota

Tajomstvo sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho nás pozýva uvažovať o láske, ktorú má Boh voči nám. Ježiš na kríži je doslova vyvrcholením zjavenia Božej lásky k ľuďom. 

Najsvätejšie Srdce Ježišovo je pre kresťana istota
Anton Fabian 23.06.2019

V Eucharistii Boh slúži nám

Eucharistia úzko súvisí s kultom a so spiritualitou človeka. Posúva ho od sebectva k láske, aby tak ako Kristus - chlieb, každý sa stal chlebom pre druhého. 
V Eucharistii Boh slúži nám