František Trstenský 15.01.2019

Slová Svätého písma nie sú na jedno vypočutie

Sväté písmo obsahuje normy, ktoré zásadným spôsobom formovali predovšetkým dejiny Európy a jej právny systém. Biblické témy a obrazy ovplyvnili umenie a kultúru.  
Slová Svätého písma nie sú na jedno vypočutie
Jozef Fekete 08.01.2019

On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom

Koniec Vianoc je ich začiatkom. Medzi ich koncom a začiatkom sa strie cesta očisty. 
On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom
Ľubomír Majtán 08.01.2019

Čo nám hovorí o vkladaní rúk Sväté písmo

Často sa stretávame s fenoménom vkladania rúk, ktorý je na jednej strane uplatňovaný ako spôsob chvály Boha počas rôznych duchovných aktivít. Na strane druhej býva však označovaný za sektársku aktivitu a zásah do niečoho, čo presahuje kompetencie zúčastnených. 
Čo nám hovorí o vkladaní rúk Sväté písmo
Jozef Jurko 02.01.2019

Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta

V posledných desaťročiach dejín Európy a sveta pozorujeme, ako sa s veľkou agresivitou šíria nebezpečné ideológie a milióny ľudí sa stali ich obeťami. 
Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta
Peter Dušička 30.12.2018

Pozvanie k radosti stále trvá

Mnohí súčasníci sa nevedia radovať z maličkostí všedného dňa, ktoré im pripadajú ako samozrejmosť. Premietnime si náš život a pokúsme sa objaviť, či jestvuje súvis medzi ním a radosťou. 

Pozvanie k radosti stále trvá