Tomáš Galis 24.11.2019

Ježišovo kráľovstvo má najspravodlivejšie pravidlá

Spravodlivosť patrí medzi základné hodnoty európskej tradície. Obsahom spravodlivosti je, že každý má dostať to, čo si zaslúži. Každý z nás je na (ne)spravodlivosť veľmi citlivý. 
Ježišovo kráľovstvo má najspravodlivejšie pravidlá
František Rábek 17.11.2019

Ľudská sloboda je Boží dar, ktorý nevieme doceniť

Patrím do generácie, ktorá prežila celé obdobie totality u nás. Viem z príbehov mnohých ľudí i z vlastnej skúsenosti, čo znamená žiť v neslobode. Túžba po živote v slobode bola neraz taká veľká, že ľudia pre jej dosiahnutie boli ochotní riskovať a niekedy aj položiť život.

Ľudská sloboda je Boží dar, ktorý nevieme doceniť
Igor Hanko 10.11.2019

Písať v kresťanskom duchu

Keď som premýšľal nad tematikou písania v kresťanskom duchu, hneď mi prišiel na um známy verš z najstaršieho novozákonného spisu, z Prvého listu Solúnčanom: „Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej“ (1 Sol 4, 13). Hovorí o nádeji pre tých, ktorí poznajú Krista, a o smútku pre tých, ktorí ho nepoznajú. Kresťanstvo prináša svetu nádej.
Písať v kresťanskom duchu
Ján Dolný OSB 03.11.2019

Priatelia nám odkazujú, že nebo sa oplatí

Spoločenstvo svätých nie je žiadny abstraktný pojem. Označuje skutočné osoby spojené putom reálnych vzťahov. Ak príbehy svätých obsahujú niečo špecifické, je to ich neobyčajná príťažlivosť. 
Priatelia nám odkazujú, že nebo sa oplatí
Peter Nákačka 27.10.2019

Nenamýšľajme si, že sme spravodliví

Existujú hriechy, ktorých „matkou“ je žiadostivosť, a iné, ktoré spôsobuje pýcha. Práve človek, ktorému sa s Božou pomocou darí chrániť hriechov žiadostivosti – obžerstva, chamtivosti či nezriadenej sexuality, je náchylný upadnúť do hriechu pýchy. Vo vzťahu k blížnym sa prejavuje postojom podceňovania a pohŕdania. Ježiš nás varuje, že hriechy pýchy sú nebezpečnejšie než hriechy žiadostivosti.
Nenamýšľajme si, že sme spravodliví