Cyril Vasiľ SJ 07.07.2019

Vyberajme z duchovného odkazu svätých Cyrila a Metoda

Skúsme si dnes pripomenúť len jeden z pestrej palety odkazov svätých Cyrila a Metoda, ktorým už pred stáročiami chceli u našich predkov posilniť ich osobitnú a nezávislú identitu v rodiacej sa Európe národov.
Vyberajme z duchovného odkazu svätých Cyrila a Metoda
Viliam Judák 30.06.2019

Najsvätejšie Srdce Ježišovo je pre kresťana istota

Tajomstvo sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho nás pozýva uvažovať o láske, ktorú má Boh voči nám. Ježiš na kríži je doslova vyvrcholením zjavenia Božej lásky k ľuďom. 

Najsvätejšie Srdce Ježišovo je pre kresťana istota
Anton Fabian 23.06.2019

V Eucharistii Boh slúži nám

Eucharistia úzko súvisí s kultom a so spiritualitou človeka. Posúva ho od sebectva k láske, aby tak ako Kristus - chlieb, každý sa stal chlebom pre druhého. 
V Eucharistii Boh slúži nám
Jozef Uram 16.06.2019

Najsvätejšia Trojica osvecuje náš život

Kresťanstvo verí v jediného Boha v Trojici osôb. Toto tajomstvo znepokojuje mysle mnohých ľudí. Mysliteľ Gabriel Marcel zdôrazňuje, že tajomstvo nemožno vyjadriť pomocou vedeckých termínov, pretože ono zasahuje do svojich vlastných dát.
Najsvätejšia Trojica osvecuje náš život
Patrik Peter Vnučko OP 09.06.2019

Prosme o dary Ducha Svätého

Vieme o aké dary Ducha Svätého máme prosiť? Dôležité je uvedomiť si duchovné bohatstvo, ktoré pre prosiacich z nich plynie. Najväčším Božím darom, ktorý sme dostali a zároveň ho môžeme darovať iným je láska.

Prosme o dary Ducha Svätého