Viliam Judák 20.11.2018

Kristus je Kráľ pravdy

Človek sa slobodne rozhoduje na základe svojho vlastného, stále plnšieho poznania. Podstatné je však to, že pravdu treba hľadať aj potom, keď sme sa azda pomýlili.
Kristus je Kráľ pravdy
Štefan Vícen 13.11.2018

Manželskou vernosťou budujeme Božie kráľovstvo

Manželská vernosť je krásna a zároveň náročná výzva budovať Božie kráľovstvo prostredníctvom sviatosti manželstva.

Manželskou vernosťou budujeme Božie kráľovstvo
Jozef Uram 06.11.2018

Majetok je zodpovednosť pred večnosťou

A predsa život človeka nemožno ohraničiť časom a priestorom. Inými slovami, chceme žiť a nie umierať. Čosi nám našepkáva, že život je večný, a to si vyžaduje úsilie.

Majetok je zodpovednosť pred večnosťou
Anton Fabian 29.10.2018

Čas na cintoríne môže byť nádejou

Jeden aforizmus vystihuje povzdych ateistu: „Ja som taký ateista, až sa bojím, či ma Pán Boh za to nepotrestá.“ V novembrových dňoch na cintoríne, keď pred človeka vystupuje otázka pominuteľnosti, každý si musí dať odpoveď: Som veriaci alebo ateista? Keď ide o budúcnosť, aj jeden, aj druhý musí veriť - veriaci v život, neveriaci v nič. Keďže niet istoty o budúcnosti, obaja veria, ibaže obsah ich viery sa diferencuje.

Čas na cintoríne môže byť nádejou
Dagmar Kráľová 23.10.2018

Čistota dáva život, egoizmus zabíja

Ešte doznievajú diskusie o hrdinskom odpore našej novej blahoslavenej, Anny Kolesárovej, pri obrane svojho panenstva. Vyhrotene sa dokonca riešilo i to, čo je viac: život alebo čistota. No a verejnosť tvrdí, že život. Platí to zakaždým alebo výnimka potvrdzuje pravidlo? 
Čistota dáva život, egoizmus zabíja