Jozef Kozák 28.04.2019

Božie milosrdenstvo je posolstvo pokoja

Ježiš v snahe posilniť v pravde vieru apoštolov, potom čo museli zažiť jeho utrpenie, bolesť, pohŕdanie a smrť, jednoducho koniec vysnívanej cesty, zjavuje sa im a pozdravuje slovami: Pokoj vám! 
Božie milosrdenstvo je posolstvo pokoja
Jozef Jančovič 21.04.2019

Traja svedkovia a tri svedectvá, že Ježiš vstal z mŕtvych

V najväčší deň kresťanského roka na Veľkú noc počúvame pri svätej omši Jánovo evanjelium (Jn 20, 1 – 9), kde evanjelista pozoruhodne znásobuje a zlučuje svedkov a svedectvá o zmŕtvychvstaní, čím prekonáva nedostatok priameho svedectva o priebehu Ježišovho zmŕtvychvstania. 

Traja svedkovia a tri svedectvá, že Ježiš vstal z mŕtvych
Michal Vivoda 14.04.2019

Pašie sú rozprávaním o vášnivom utrpení

Kristus sa rozhodol trpieť dobrovoľne, naplno, bez úľavy, s vnútorným dokonalým súhlasom a s absolútnym stotožnením sa s vôľou Otca. Do spásonosného utrpenia vložil toľko vášne a vnútorného pohnutia citov, koľko môže v láske vyjadriť a zniesť jedine pravý Boh. 
Pašie sú rozprávaním o vášnivom utrpení
Tomáš Jellúš SJ 07.04.2019

Manželská nevera zraňuje jadro srdca

Manželstvo je najkrajšia ľudská empíria. Prečo však máme aj bolestnú skúsenosť nevery? Nikdy nesmieme dovoliť, aby nám vyprchalo nadšenie z našej polovičky, inak v tom procese stratíme seba samého.

Manželská nevera zraňuje jadro srdca
Štefan Vícen 31.03.2019

Radosť v pôste nie je paradox

Pôstne obdobie a radosť - ide to dohromady? V pôstnej piesni spievame: „Presmutný je svet celý, len hriešnik je veselý.“ Môže sa teda kresťan v Pôstnom období radovať? Zdá sa to protirečením.

Radosť v pôste nie je paradox