Martina Grochálová 03.01.2020

Končí sa misia medzi anjelmi

Sestra FRANTIŠKA OLEXOVÁ, OSF (68), pôsobí v Misii sv. Jána v juhoafrickom Barbertone už 25 rokov. Sestry františkánky sa tam dve desaťročia s láskou starali o stovky ľudí chorých na aids, mnohých z nich sprevádzali na poslednej pozemskej ceste. Ich misia sa tento rok chýli ku koncu.
Končí sa misia medzi anjelmi
Jozef Kudla CM 18.12.2019

V Hondurase spievajú Ježišovi pastierky

Honduras sa nachádza v tropickom pásme a príroda je tam zelená po celý rok. Monotónnosť prírody, ktorá sa počas roka takmer nemení, sa do určitej miery prejavuje aj v charaktere ľudí a formách liturgického slávenia. No zároveň nie je zhon u ľudí taký markantný ako u nás. Život je pokojnejší, ľudia sa natoľko nenaháňajú a prežívajú menej stresu.
V Hondurase spievajú Ježišovi pastierky
Katolícke noviny 11.12.2019

Ďakujeme za vašu štedrosť a podporu (video)

Advent je obdobím darov i ľudskej veľkodušnosti. Počas celého roka ste, milí čitatelia, podporovali misie a misijné aktivity v rozličných kútoch sveta. V tomto čase, keď sa pripravujeme na Vianoce, prinášame niekoľko slov vďaky od misionárov, na ktorých ste mysleli v svojich modlitbách i konkrétnou podporou.
Ďakujeme za vašu štedrosť a podporu (video)
Ivan Kňaze 04.12.2019

Omšový milodar je vzácnym darom pre misie

Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete dať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Intencia je milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel darcu. Väčšina kňazov v misijných krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami chudobní.
Omšový milodar je vzácnym darom pre misie
Martina Holečková 27.11.2019

S hrdosťou vyznávajú Ježiša Krista

V minulom roku na Misijnú nedeľu začali pallotíni pôsobiť v novej misii v africkom štáte Burkina Faso. Do farnosti Matky Božej, Kráľovnej apoštolov, v hlavnom meste Ouagadougou prišiel poľský misionár Stanisław Filipek SAC (66) a Dariusz Sala SAC (33).
S hrdosťou vyznávajú Ježiša Krista