Mária Bilá 28.02.2020

Najlepší návod na vzťah je Desatoro (8)

Akú moc majú slová. Môžu vzťah zachrániť, ale aj zničiť. Môžu človeka povzniesť, ale aj znechutiť. Roky môžu hriať pri srdci – ale aj ho zlomiť. Jedna z najlepších rád, akú nám Boh do našich vzťahov mohol dať: „Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!“ (Ex 20, 16).  
Najlepší návod na vzťah je Desatoro (8)
Ján Lauko 27.02.2020

Univerzity idú skúmať lepšie možnosti recyklácie

Päť slovenských univerzít sa spojilo a spoločne chcú realizovať výskumno-vývojové aktivity v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov.
Univerzity idú skúmať lepšie možnosti recyklácie
Mária Bilá 27.02.2020

Poriadne si precvičiť duchovné svaly

Aj ty rozmýšľaš, aké predsavzatie si dať tento pôstny čas? Zaujímavý tip ponúka v jednej zo svojich kníh francúzsky kňaz Jacques Philippe: „Ak sa pýtate, aké pokánie robiť v najbližšom Pôstnom období, hovorím vám: Pokúste sa byť radostní, spokojní a neustále ďakovať Bohu; nič vám neurobí lepšie.“ Ako na to? 
Poriadne si precvičiť duchovné svaly
Mária Bilá 21.02.2020

Najlepší návod na vzťah je Desatoro (7)

„Ukradla si mi srdce,“ môže zaznieť v romantických filmoch. Asi nie o tom je však prikázanie „nepokradneš“ (Ex 20, 15). Poďme spolu uvažovať, ako siedme prikázanie (sedem – číslo plnosti) môže chrániť náš partnerský vzťah.  
Najlepší návod na vzťah je Desatoro (7)
Ján Lauko 20.02.2020

Namiesto mafie pracuje pre ľudí

Vďaka tvrdej práci a vynaliezavosti dokázal naplniť svoj sen o tom, že i mladík z pochybnej štvrti môže žiť čestne a šťastne.
Namiesto mafie pracuje pre ľudí