Miroslava Gromanová 17.08.2023

Žiariť, počúvať a nebáť sa

„Je krásne, čo sme zakúsili s Ježišom, aj to, čo sme prežili spolu. A čo si so sebou odnesieme späť do údolia každodenného života?“ spýtal sa Svätý Otec mladých.
Žiariť, počúvať a nebáť sa
Pavol Kall 17.08.2023

Piesne sú Veronikine modlitby

Speváčka z Košíc sa v trinástich začala venovať písaniu textov, neskôr prišli vlastné piesne, až ju napokon uchvátil chválový spev. „Keď sme s priateľmi zahrali prvú chválovú skladbu, prenikla celé moje bytie,“ hovorí Veronika Haluzová (28).
Piesne sú Veronikine modlitby
Pavol Kall 05.08.2023

Chlapci v neľahkej situácii našli domov

Navštívili sme Charitný dom pre mládež vo Vranove nad Topľou. Už z diaľky sme identifikovali budovu rodinného typu. Takže aj atmosféra v ňom bude asi rodinná, pomysleli sme si.
Chlapci v neľahkej situácii našli domov
Júlia Šimková Ajbenová 03.08.2023

Mladí, nebojte sa angažovanosti

MÁRIA BUDZÁKOVÁ (27) sa v 25 rokoch stala riaditeľkou Ústredia Slovenského skautingu. Okrem toho je aktívna v službe mladým vo viacerých oblastiach. Rozprávali sme sa nielen o skautingu, ale aj o tom, ako byť aktívny mladý človek.

Mladí, nebojte sa angažovanosti
Barbora Kullačová 27.07.2023

Do batohu si zabaľ otvorené srdce

„Jedným z hlavných motívov Svetových dní mládeže je práve to, že tam môžeme stretnúť rôzne národnosti aj z iných kontinentov a vzájomne sa obohatiť,“ hovorí kňaz PAVOL REISEL (38), člen slovenského organizačného tímu.
Do batohu si zabaľ otvorené srdce