Profil

Lívia Dvorská 17.06.2024

Vo vojne mal dvoch anjelov strážnych

Vladimír Strmeň (95) má napriek úctyhodnému veku obdivuhodnú pamäť. Vie si spomenúť na presné detaily – dni, hodiny, mená, okolnosti, za akých so svojimi súpútnikmi bránil milovanú rodnú krajinu. „Vojna už nikdy viac,“ hovorí.

Vo vojne mal dvoch anjelov strážnych
Lívia Dvorská 10.06.2024

Obráť sa k slnku a tiene padnú za teba

Keď Iveta Makovníková (63) oslávila štyridsiatku, netušila, že o tri roky sa jej pekný, vyrovnaný život zmení. Nevyliečiteľné ochorenie ovplyvnilo celú rodinu.
Obráť sa k slnku a tiene padnú za teba
Lívia Dvorská 03.06.2024

V synoch majú trojnásobné požehnanie

Mať v rodine kňaza je pre rodičov radosť a požehnanie. Manželom Emílii a Stanislavovi Slotkovcom (77) z Liptovských Sliačov toto všetko udelil Boh trikrát. Synovia Róbert (52), Pavol (50) aj Miroslav (48) sa venujú kňazskej službe.
V synoch majú trojnásobné požehnanie
Lívia Dvorská 20.05.2024

Na čerpacej stanici dobra a lásky

Sviatosť birmovania je v živote kresťana významná udalosť, na ktorú sa adepti zodpovedne pripravujú. Prinášame vám svedectvá tých, ktorí prijali Ducha Svätého v dospelosti, ale aj mladých adeptov.
Na čerpacej stanici dobra a lásky
Lívia Dvorská 13.05.2024

Zmysel života našla v Bohu a deťoch

Materstvo považuje Lucia Schneiderová (45) za svoje životné poslanie. Pre sympatickú Žilinčanku je jej devätoro detí najväčší poklad. Pohľad na ne a ich úsmev je jej každodenným potešením.
Zmysel života našla v Bohu a deťoch