Profil

Lívia Dvorská 03.04.2024

Vulgarizmy pri hre nepoužíva

Príjemný, sympatický, cieľavedomý, vytrvalý. Milujúci Boha a svoju rodinu. Nemá rád nespravodlivosť, keď treba, vie sa i nahnevať či postaviť za svoje práva. Taký je profesionálny futbalista Timotej Záhumenský (28) z Banskej Bystrice.
Vulgarizmy pri hre nepoužíva
Lívia Dvorská 02.04.2024

Božie slovo sa prihovára v obraze

V benediktínskom kláštore v Sampore neďaleko kúpeľného mestečka Sliač sa pred časom zrodilo unikátne duchovno-umelecké dielo. Vytvorili ho traja ľudia, ktorí tak obohatili svet úžasným darom. Jeden z nich, benediktín brat Jozef, nám o ňom porozprával.
Božie slovo sa prihovára v obraze
Zuzana Artimová 01.04.2024

Ján Bosco je už 90 rokov svätý

Jána Bosca pozná celý svet pod dvoma slovami: don Bosco. To stačí. Nikdy nechcel viac – ani titulov, ani moci, ani bohatstva, ani ničoho, čo by mu bránilo vo výhľade na nebo a hlavne na jeho chlapcov.
Ján Bosco je už 90 rokov svätý
Marián Špacai 30.03.2024

S Kristom prežíval utrpenie i nádej

„Aj my kňazi si na fare pečieme veľkonočnú paschu. Povedal by som, že experimentujeme,“ smeje sa farár Aurel Halajčík (51). Spomína však aj na vážne veľkonočné chvíle na nemocničnom lôžku.
S Kristom prežíval utrpenie i nádej
Marián Špacai 11.03.2024

Rodákov i nárečie nosil v srdci

„Mal počítačový mozog, dokázal rozmýšľať minútu dopredu,“ hovorí o kardinálovi Jozefovi Tomkovi jeho synovec Ľudovít Behún z Udavského.
Rodákov i nárečie nosil v srdci