Peter Slovák 09.03.2020

Asertívny znamená nestratiť úctu

V pedagogickej praxi sa v mnohých výchovných predmetoch žiak pripravuje na asertívne správanie. Tento vzdelávací modul nie je určite zavrhnutiahodný, ale v poslednom čase sa čoraz častejšie ozývajú kritické hlasy, aby sa bezbrehé vedenie k asertivite nestalo absolútnym výchovným štýlom. Prečo? V mnohých prípadoch totiž v medziľudskom kontakte dochádza k nesprávnemu pochopeniu asertivity a jej uplatnenie je nevhodne nasmerované.  
   


 

Asertívny znamená nestratiť úctu
Monika Šimoničová 09.03.2020

Hýbme sa s Bibliou (2)

V minulom príspevku sme nasadili latku celkom vysoko. Dali sme si za cieľ vyšplhať sa vyššie či bližšie k Bohu. Trošku spomaľme a nezabúdajme, že svätosť sa dosahuje menšími krôčikmi. Preto sa teraz budeme sústrediť na najstarší pohyb človeka – chôdzu.
Hýbme sa s Bibliou (2)
Martina Jokelová Ťuchová 06.03.2020

Pôstne odrobinky (2)

Ahoj, kamaráti!
V prvý pôstny týždeň sme zo stola upratali odrobinky a ozdobili ho fialovou – liturgickou farbou Pôstneho obdobia.
Pôstne odrobinky (2)
Mária Bilá 06.03.2020

Najlepší návod na vzťah je Desatoro (9)

Nepožiadaš manželku svojho blížneho – tak sa u nás ustálilo 9. prikázanie. Pre niektorých je možno duplikátom šiesteho; v skutočnosti má však svoje vlastné nuansy. 
Najlepší návod na vzťah je Desatoro (9)
Anna Stankayová 05.03.2020

Boh mu dal druhú šancu

Keď mal 22 rokov, dal sa pokrstiť. Jeho skutočná cesta k Bohu sa však začala až neskôr. Prešiel si búrlivým životom i závislosťou. Zo zdatného vojaka sa stala troska. Dnes si oblieka františkánsky habit. Rožňavčan Štefan Eližer (42). 
Boh mu dal druhú šancu