Peter Slovák 02.03.2020

Vidieť očami druhého človeka

V mysliach niektorých ľudí nastáva zamieňanie pojmov s dojmami. Môžeme si to všimnúť, keď požiadame o vysvetlenie pojmu empatické správanie. Mnohí si ho vysvetľujú ako vyjadrenie ľútosti či súcitu voči človeku a jeho životnej situácii. To je však zásadná chyba. Empatia nie je plač nad rozliatym mliekom.
Vidieť očami druhého človeka
Monika Šimoničová 02.03.2020

Hýbme sa s Bibliou (1)

Naše uvažovanie nemôžeme začať iným než postavou Zacheja z 19. kapitoly Lukášovho evanjelia. Poslúži nám ako odrazový mostík a zároveň predstavuje cieľ nášho hýbania sa, športovania. Hoci sa daná perikopa začína krokmi Ježiša, viac nás bude zaujímať pohyb Zacheja – a jeho šplh.
Hýbme sa s Bibliou (1)
Martina Jokelová Ťuchová 28.02.2020

Pôstne odrobinky (1)

Ahoj, kamaráti!

Podáme handričku aj vám, aby ste nám pomohli s upratovaním?
Pôstne odrobinky (1)
Mária Bilá 28.02.2020

Najlepší návod na vzťah je Desatoro (8)

Akú moc majú slová. Môžu vzťah zachrániť, ale aj zničiť. Môžu človeka povzniesť, ale aj znechutiť. Roky môžu hriať pri srdci – ale aj ho zlomiť. Jedna z najlepších rád, akú nám Boh do našich vzťahov mohol dať: „Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!“ (Ex 20, 16).  
Najlepší návod na vzťah je Desatoro (8)
Anna Stankayová 27.02.2020

Najstaršia bratislavská ulica vstáva z popola (2)

Minule sme nahliadli do neslávnej éry najstaršej bratislavskej ulice i do jej svetlejších okamihov. Dnes sa bližšie pozrieme na jej nájomníkov či finančné zdroje. Opravy stáročných historických cirkevných budov v srdci Bratislavy totiž stoja nemalé peniaze. 
Najstaršia bratislavská ulica vstáva z popola (2)