Anna Stankayová 02.11.2021

Tešíme sa z toľkých patrónov v nebi

Juhozápadne od Lučenca, na hranici s Maďarskom, leží obec, ktorá je síce neveľká počtom, ale zato je veľká názvom – Veľká nad Ipľom. Už stáročia je pod patronátom Všetkých svätých. Pripomína ich najmä oltárny obraz, ktorý vytvoril novohradský maliar Ľudovít Kubáni.

Tešíme sa z toľkých patrónov v nebi
Anna Stankayová 26.10.2021

Srdcia Drienovčanov pod ochranou apoštolov bijú pre Pannu Máriu

V dolnom Šariši, medzi mestami Prešov a Košice, sa nachádza dvojtisícová obec Drienov. Ich patróni sv. Šimon a Júda sú veriacim vzorom i dnes. Na ceste za Pánom Ježišom sa nechávajú oddane viesť Božou Matkou.
Srdcia Drienovčanov pod ochranou apoštolov bijú pre Pannu Máriu
Ján Lauko 05.10.2021

Prežili sme výnimočné chvíle s výnimočným svätcom

V rovnakom čase ako Svätý Otec zavítali na Slovensko aj relikvie svätého Dominika. Pri ich putovaní z východu na západ našej republiky si otca dominikánskej rodiny uctili mladí i starší, laici i zasvätení. Tak to bolo aj v Konvente sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej. 

Prežili sme výnimočné chvíle s výnimočným svätcom
Ján Lauko 05.10.2021

Akoby sv. Dominik bol naozaj medzi nami

Pre sestry dominikánky v konvente v Dunajskej Lužnej bola prítomnosť relikvií svätého Dominika veľkou udalosťou. Aké boli ich dojmy z blízkosti ich zakladateľa?

Akoby sv. Dominik bol naozaj medzi nami
Peter Slovák 28.09.2021

Ich ochrancom je nebeský duchovný rytier

Patrocínium chrámu sv. Michala, archanjela, sa v slovenských farnostiach objavuje pomerne často. Katolícke noviny zavítali do jednej z nich. V Zlatých Moravciach nahliadli do života farskej komunity a pod gesciou farára farnosti PETRA ŠTÁLNIKA (40) čo-to poodkryli z jej spirituality.
Ich ochrancom je nebeský duchovný rytier