Anna Stankayová 23.02.2023

Na Slovensku sa chlapci cítili bezpečne

Na začiatku vojny priviezli saleziáni na Slovensko 46 chlapcov z ľvovského detského domova Pokrova, ktorý spravujú miestni saleziáni. Po roku ich zostalo dvanásť. Ostatní sa vrátili, no v Ľvove ich život intenzívne ovplyvňuje vojna. Veľkým povzbudením je pre nich spoločenstvo.
Na Slovensku sa chlapci cítili bezpečne
Anna Stankayová 16.02.2023

Krásne šaty a ešte krajšie úsmevy

Pomoc môže mať rôznu podobu. Farským benefičným plesom v Cíferi hostia už ôsmykrát prispeli na renováciu kostola. V pláne je nová strecha a fasáda.
Krásne šaty a ešte krajšie úsmevy
Miroslava Gromanová 09.02.2023

Nikto z pacientov nie je osamelý

Zariadení pre pacientov na sklonku života je na Slovensku málo. Jedným z nich je Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre. Funguje od roku 2007 a jeho zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Diecézna charita Nitra.
Nikto z pacientov nie je osamelý
Zuzana Szakácsová 02.02.2023

Farnosť ožila, keď prišiel pán farár

Keď stádo vedie dobrý pastier, jeho ovečkám sa darí. Dobrý pastier načúva svojmu stádu a stará sa oň s láskou. Keď láska chýba, je to chyba. Ale keď kňaz vníma potreby svojich ľudí a pomôže im, farnosť žije. Tak je to aj v Kriváni.
Farnosť ožila, keď prišiel pán farár
Zuzana Artimová 26.01.2023

Chcela som napredovať vo viere

Ľudmila (62) z Bratislavy- -Devínskej Novej Vsi prijala sviatosť birmovania iba niekoľko dní po tom, ako odprevadila na večnosť najbližšieho človeka, svoju mamu. Božím riadením dátum Ľudmilinej birmovky pripadol na deň maminých nedožitých 86. narodenín.
Chcela som napredovať vo viere