Anna Stankayová 18.03.2021

Jozef je podnetný svätec, ktorý nerezignoval

Inšpiratívny, skromný, pracovitý a hlboko veriaci. Svätého Jozefa nám Biblia opisuje v tom najlepšom svetle. Na čo pri ňom kladie Božie slovo dôraz, prezradil biblista Jozef Jančovič.
Jozef je podnetný svätec, ktorý nerezignoval
Ľudovít Malík 09.03.2021

Spása je dar, čo znamená Božiu blízkosť

Pôstne obdobie nie je iba príležitosťou na pokánie, na odopieranie si nejakých pôžitkov. Nemá iba tento tak trochu negatívny prístup. Pôst je zároveň časom, keď sa môžeme hlbšie zamyslieť nad našou spásou, nad tým, čo to znamená a čo je to spása.
Spása je dar, čo znamená Božiu blízkosť
Lenka Vatrtová 05.03.2021

Tridentský koncil ovplyvnil život Cirkvi tromi knihami

Misál, breviár, katechizmus. Tri publikácie, ktorých názov pozná azda každý, no už menej ľudí vie, čo presne sa v nich nachádza, kedy sa používajú a ako sa vôbec dostali do liturgie a každodenného života veriacich. O ich minulosti a súčasnosti sme sa porozprávali s odborníkom na liturgiku Štefanom Fábrym.
Tridentský koncil ovplyvnil život Cirkvi tromi knihami
Peter Slovák 26.02.2021

Kráčajú s Božím slovom v ústrety stovke

Misionári verbisti zo Spoločnosti Božieho Slova sa v predstihu začali duchovne pripravovať na slávenie stého výročia ich príchodu na Slovensko. Prípravu nazvali Kráčame s Božím Slovom.
Kráčajú s Božím slovom v ústrety stovke
Peter Slovák 25.02.2021

Slúžia trpiacemu Pánovi

Na viacerých miestach Slovenska v rôznych diecézach sú kňazi, ktorí sa aktívne zapojili do boja proti pandémii. Po súhlase svojich ordinárov sa prihlásili dobrovoľne pomáhať k tímom - či už priamo v nemocniciach, alebo pri testovaniach.
Slúžia trpiacemu Pánovi