17. januára 2018
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 19
17. januára 2018
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 1217

17. januára 2018
 Čakala som ju v hlučnej ka viarni. Prišla potichučky, nenápadne. Presne taksom si vždy predstavovala [...]
KN 3/2018
Čítaní: 19
16. januára 2018
 Dodnes obdivujeme stavebné majstrov stvo predchádzajúcich generácií, har móniu [...]
KN 3/2018
Čítaní: 16
16. januára 2018
 Latinskoamerický kontinent patrí medzi najnavštevovanejšie ciele jeho zahranič ných ciest. Pápež [...]
KN 3/2018
Čítaní: 14

12. januára 2018
 Armin prišiel do Rakúska v roku 2015 v čase najväč šej utečeneckej krízy. Dôvodom na jeho odchod z [...]
KN 2/2018
Čítaní: 9
11. januára 2018
 Po prvý raz, vďaka starostlivému skúmaniu odtajnených prameňov a historickému výskumu, boli [...]
KN 2/2018
Čítaní: 21
10. januára 2018
 V priebehu roka Cirkev v jednotlivých dňoch vysvetľuje celé Kristovo tajomstvo a pripomína si deň, v ktorý sa [...]
KN 1/2018
Čítaní: 14

10. januára 2018
„Slovenskú republiku prijímame v mene Cirkvi s vďakou a nádejou. S vďakou preto, že kým iné [...]
KN 1/2018
Čítaní: 6
28. decembra 2017
Prehľad slovenského športu v roku 2017 začneme druhou polovicou lyžiarskej sezóny 2016/2017. Fanúšikom [...]
KN 51-52/2017
Čítaní: 18
28. decembra 2017
 „Moje prežívanie Vianoc v detskom veku sa spájalo s ozajstnou vianočnou a posvätnou atmosférou. Nebola to [...]
KN 51-52/2017
Čítaní: 24