22. marca 2017
V katechéze pápež František pokračoval v cykle meditácií o kresťanskej nádeji. Tentoraz položil dôraz na samotné [...]
KN 12/2017
Čítaní: 12
22. marca 2017
Písal sa rok 1957, keď bol z nariadenia Soviet­skeho zväzu legalizovaný potrat. Komunistická strana sa snažila naštrbiť a zničiť [...]
KN 12/2017
Čítaní: 12

22. marca 2017
Písal sa rok 1957, keď bol z nariadenia Soviet­skeho zväzu legalizovaný potrat. Komunistická strana sa snažila [...]
KN 12/2017
Čítaní: 12
22. marca 2017
Na Slovensku máme vyše 1 900 pôrodných asistentiek, no väčšina z nich pracuje v nemocniciach. [...]
KN 12/2017
Čítaní: 1
22. marca 2017
Niekto v detstve stavia bunkre, niekto sa preháňa na bicykli, ďalší sa venujú niečomu netradičnému. [...]
KN 12/2017
Čítaní: 2

15. marca 2017
V mnohých farnostiach je to už tradícia. Tento rok sa koná 11. ročník, hlavným organizátorom [...]
KN 11/2017
Čítaní: 2
15. marca 2017
„Ak dáme deťom ulice aspoň základné praktické vzdelanie, spojené s kresťanskou výchovou, tak [...]
KN 11/2017
Čítaní: 2
15. marca 2017
Dvadsať rokov potom, čo sv. Jozef Kalazanský v roku 1597 založil Rád zbožných škôl, ktorý sa [...]
KN 11/2017
Čítaní: 2

15. marca 2017
Krv Ježiša Krista má moc ochraňovať. Predobraz tejto zázračnej sily môžeme vidieť už v Starom zákone, keď [...]
KN 11/2017
Čítaní: 12
15. marca 2017
Najznámejšou relikviou sú dve kvapky Kristovej krvi v Chráme Neuvy--Saint-Sépulchre vo Francúzsku. [...]
KN 11/2017
Čítaní: 19
15. marca 2017
Táto modlitba sa prednáša počas deviatich dní. Počas deviatnika sa odporúča účasť aspoň na jednej [...]
KN 11/2017
Čítaní: 21