Marek Poláček 09.09.2020

Stal sa apoštolom Šuarov

V týchto dňoch si pripomíname 90. výročie narodenia misionára Jána Šutku, SDB. Celý svoj kňazský život obetoval zaznávaným Indiánom z kmeňa Šuar v Ekvádore.
Stal sa apoštolom Šuarov
Naďa Hrušovská 02.09.2020

Zažite svet na jednom mieste

Ako spoznávať svet, objavovať nové chute a zoznámiť sa s ľuďmi z iných krajín v čase, keď je cestovanie obmedzené? Dá sa aj vďaka jedlu, hudbe, kultúre a osobným zážitkom lepšie porozumieť iným ľuďom? Dá sa svet lepšie spoznať aj priamo zo Slovenska?
Zažite svet na jednom mieste
Ivan Kňaze 26.08.2020

Svet potrebuje kňazov

Slovensko je ešte vždy krajina požehnaná na kňazské povolania. Najmä obdobie po nežnej revolúcii bolo výnimočné; a i keď sa nám zdá, že povolaní je v súčasnosti menej, v porovnaní s inými krajinami Európy je situácia u nás veľmi priaznivá. Inak je to už s povolaniami v misijných krajinách Afriky, Ázie a Južnej Ameriky, kde počet povolaní rastie, no napriek tomu je tam nedostatok kňazov.
Svet potrebuje kňazov
Ivan Kňaze 19.08.2020

Pripravme sa na misijný mesiac s Matkou ticha

Liturgickou spomienkou na svätú Teréziu od Dieťaťa Ježiša, vyhlásenú za patrónku misií, sa 1. októbra začne misijný mesiac, ktorý je zároveň mesiacom úcty k Panne Márii a mesiacom posvätného ruženca. Hoci svätá Terézia nikdy nebola na misiách, jej vyhlásením za patrónku misií chcela Cirkev zdôrazniť dôležitosť modlitby pri šírení evanjelia do celého sveta. Október sa stal misijným mesiacom na pamiatku objavenia amerického kontinentu, ktoré otvorilo novú kapitolu v dejinách evanjelizácie.
Pripravme sa na misijný mesiac s Matkou ticha
Marek Ochlak, OMI 12.08.2020

Vedomosti hltajú, hoci im škvŕka v bruchu

Deti na Madagaskare majú jeden sen. Všetky sa chcú učiť! Realita je krutá, podmienky, v ktorých žijú, im to vždy neumožňujú. No žiaci bez ohľadu na okolnosti hltajú vedomosti, aby si zaistili lepší život. Vďaka misionárom a podpore dobrodincov zo Slovenska sa tento sen pomaly stáva skutočnosťou. Hoci často pracujeme vo veľmi ťažkých podmienkach, nikto z nás sa nevzdáva. Mnohé deti majú k dispozícii len rohožku, na ktorej sedia, a tabuľku s kriedou. Aj takto vyzerá základná škola na Madagaskare.
Vedomosti hltajú, hoci im škvŕka v bruchu