Reportáž

Ján Lauko 05.10.2021

Prežili sme výnimočné chvíle s výnimočným svätcom

V rovnakom čase ako Svätý Otec zavítali na Slovensko aj relikvie svätého Dominika. Pri ich putovaní z východu na západ našej republiky si otca dominikánskej rodiny uctili mladí i starší, laici i zasvätení. Tak to bolo aj v Konvente sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej. 

Prežili sme výnimočné chvíle s výnimočným svätcom
Ján Lauko 05.10.2021

Akoby sv. Dominik bol naozaj medzi nami

Pre sestry dominikánky v konvente v Dunajskej Lužnej bola prítomnosť relikvií svätého Dominika veľkou udalosťou. Aké boli ich dojmy z blízkosti ich zakladateľa?

Akoby sv. Dominik bol naozaj medzi nami
Peter Slovák 28.09.2021

Ich ochrancom je nebeský duchovný rytier

Patrocínium chrámu sv. Michala, archanjela, sa v slovenských farnostiach objavuje pomerne často. Katolícke noviny zavítali do jednej z nich. V Zlatých Moravciach nahliadli do života farskej komunity a pod gesciou farára farnosti PETRA ŠTÁLNIKA (40) čo-to poodkryli z jej spirituality.
Ich ochrancom je nebeský duchovný rytier
Ján Lauko, Peter Slovák 24.09.2021

Pútnici prichádzali zo všetkých kútov

Medzi pútnikmi sme stretli ľudí z celého Slovenska. Boli medzi nimi rodiny, mladí, starší, zdravotne postihnutí, ale aj takí, ktorí prišli individuálne. Všetkých spájala túžba stretnúť naživo Svätého Otca a pozdraviť ho.
Pútnici prichádzali zo všetkých kútov
Mladí mali od stretnutia veľké očakávania