Ľubomír Kaľavský 11.04.2019

Prečo je Kristus na kríži odetý v tunike

Taliansky výraz Volto santo (angl. Holy face, lat. Sancta facies) v preklade znamená Svätá tvár. Týmto názvom sú v najširšom zmysle slova označované výtvarné diela, ktoré akýmkoľvek spôsobom znázorňujú tvár Pána Ježiša Krista s výrazom bolestného utrpenia (napríklad krvavá tvár s tŕňovou korunou, odtlačok na Veronikinej šatke, zomierajúci Ježiš na kríži, tvárový detail Turínskeho plátna).
Prečo je Kristus na kríži odetý v tunike
Peter Slovák 04.04.2019

Vidia a počujú, ale cítia inak ako my

Svetový deň povedomia o autizme pripadajúci na 2. apríl je chvíľou, keď by sme si mali uvedomiť, že aj medzi nami sú ľudia, ktorí majú svoj svet a vnímajú ho trochu odlišne ako my, ale napriek tomu túžia byť milovaní.   

Vidia a počujú, ale cítia inak ako my
Martina Grochálová 02.04.2019

Nikto z nás nepochybuje o užitočnosti tohto spolku

„Najhlavnejšia otázka je, čili je potrebný a užitečný tento spolek. Nikdo z nás nebude pochybovať o potrebe a užitočnosti tohoto spolku, keď povážime, že včul všady kričia: osveta, pokrok... Teda je potrebný a užitečný tento spolek, a k tomu, aby tento spolek sa konstituoval, do života vstúpil a pre ľud blahodárne pôsobil, sme sa tu zhromaždili,“ píše sa v zápisnici z Prvého valného zhromaždenia Spolku svätého Vojtecha, ktoré sa konalo 14. septembra 1870 v Trnave. Zápisnicu publikovali Katolícke noviny v svojom 12. čísle.
Nikto z nás nepochybuje o užitočnosti tohto spolku
Štefan Fábry 31.03.2019

Učitelia Cirkvi sú nadčasoví

Cirkev od najstarších čias pri slávení Eucharistie uctieva svojich synov a dcéry, o ktorých prevláda presvedčenie, že svoj život natoľko posvätili vierou v evanjelium, že sa dokonale pripodobnili jeho pôvodcovi, samému Ježišovi Kristovi.
Učitelia Cirkvi sú nadčasoví
Marián Manák 30.03.2019

Trnavská univerzita výrazne ovplyvňovala slovenské prostredie

Peter Pázmaň (1570 - 1637), zakladateľ Trnavskej univerzity, nosil v sebe myšlienku založiť univerzitu v Uhorsku už od svojho nástupu na stolec ostrihomského arcibiskupa a prímasa v roku 1616. Potreboval však najprv zabezpečiť financie na chod univerzity a získať podporu domácich uhorských magnátov a prelátov.
Trnavská univerzita výrazne ovplyvňovala slovenské prostredie