Anton Fabian 28.08.2018

Keď sa kvalita života pretaví do hrdinstva

Veľká nábožensko–spoločenská akcia, blahorečenie Anny Kolesárovej, ktorá sa chystá v Košiciach  v sobotu 1. septembra 2018 na futbalovom štadióne, bude nielen manifestáciou viery, ale aj podčiarknutím dôležitosti kvality života. Klasický náboženský termín „svätosť“ je pre mnohých nezrozumiteľný, preto ho môžeme pretlmočiť slovom „kvalita života“.

Keď sa kvalita života pretaví do hrdinstva
Dagmar Kráľová 21.08.2018

Každý z nás potrebuje mamu Margitu

Francúzi hovorievajú cherchez la femme v zmysle, že za všetkým treba hľadať ženu. Platí to aj v duchovnej oblasti, keď väčšinu plodných chariziem Cirkvi vzbudzuje Duch Svätý cez mužov? Zaiste, veď podobne ako pri zrode Cirkvi stála celkom nenápadne Panna Mária aj v živote svätých zakladateľov sú aktívne prítomné i ženy. Panny, matky i vdovy. V živote sv. Jána Bosca ich môžeme nájsť niekoľko, no nepochybné prvenstvo má jeho matka, v saleziánskej rodine známa ako mama Margita.
Každý z nás potrebuje mamu Margitu
Štefan Vícen 15.08.2018

Nanebovzatie Panny Márie má pre veriacich zásadný význam

Nanebovzatie Panny Márie je posledný zo záväzných článkov katolíckej viery, ktorý bol slávnostne vyhlásený pápežom Piom XII. v roku 1950. Upevňuje nás v nádeji, že aj naše telá budú raz vzkriesené.

Nanebovzatie Panny Márie má pre veriacich zásadný význam
Cyril Jaroslav Brázda OFM 09.08.2018

Adorácia je čas, ktorý intenzívne venujeme Pánovi

Adorácia je ako fotosyntéza. Ako zelená rastlina vystiera svoje listy v ústrety slnku, aby čerpala silu k životu, k rastu a plodnosti; tak aj človek v adorácii vystiera svoju dušu v ústrety Bohu, aby bola živá vierou, vzrastala v nádeji a bola plodná láskou.
Adorácia je čas, ktorý intenzívne venujeme Pánovi
Tomáš Jellúš SJ 01.08.2018

Aj westernoví muži majú silný duchovný rozmer

V dávnej dobe, keď nebol internet a tablety a mobily neboli smart (chytré, múdre), všetci chlapci čítali indiánky. Hrdinovia ako Winnetou a Old Shatterhand nás sprevádzali každú voľnú chvíľu.

Aj westernoví muži majú silný duchovný rozmer