Peter Slovák 07.07.2022

Zanietená pre karmel

„V kaplnke Svetského rádu bosých karmelitánov a pri spoločnej modlitbe spoločenstva som sa znovu ocitla na duchovnej pôde karmelu,“ hovorí ANDREA ĎURČOVÁ (50), predstavená Svetského rádu bosých karmelitánov (OCDS) v Bratislave.
Zanietená pre karmel
Ján Lauko 29.06.2022

Tábory sa stali životným štýlom ich rodiny

DANKA (49) a JOZEF (52) KUDRYOVCI sa dlhé roky venovali organizovaniu letných táborov v rámci eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Tu sa kedysi pretli ich životné cesty a dnes už štafetu preberajú ich vlastní potomkovia.
Tábory sa stali životným štýlom ich rodiny
Peter Slovák 22.06.2022

S Mojžišom vo Svätej zemi

„Mojou srdcovkou je Genezaretské jazero a Getsemanská záhrada na úpätí Olivového vrchu,“ prezradil nám MARTIN MOJŽIŠ (72), kňaz zodpovedný za pastoráciu pútí do Svätej zeme. S Katolíckymi novinami sa rád podelil o životné cesty i vyšliapané chodníčky v Bohom zasľúbenej krajine.
S Mojžišom vo Svätej zemi
Ján Lauko 16.06.2022

Dokáže ľudí zladiť do jednej harmónie

„V kostole sa stretávame rozliční ľudia. Keď zaznie organ, vytvára priestor nato, aby sme sa všetci zladili do jednej harmónie,“ hovorí organista MATÚŠ KUCBEL (32).
Dokáže ľudí zladiť do jednej harmónie
Ján Lauko 02.06.2022

Nepočítali sme s tým, že by mohol byť biskupom

Biskupovi rodičia. Takýto prívlastok získali minulý rok ANNA a JÁN BEŇOVCI, keď pápež František vymenoval ich syna Petra za nitrianskeho pomocného biskupa. Napriek váženej funkcii svojho syna ostávajú obyčajnými a pokornými ľuďmi so zmyslom pre humor.
Nepočítali sme s tým, že by mohol byť biskupom