Anna Stankayová 23.09.2022

Kazateľ pápežov

Štyridsaťdva rokov káže počas Adventu a Pôstu pápežom. Jeho homílie počúva už tretí Svätý Otec. Vzdelaný, no skromný kapucín, žijúci v pustovni, sa stal v roku 2020 kardinálom. Biskupské svätenie však neprijal. RANIERO CANTALAMESSA, OFMCap (88).
Kazateľ pápežov
Miroslava Gromanová 08.09.2022

Láska a dobro vždy zvíťazia

PETER GOMBITA (66) je rímskokatolícky kňaz a riaditeľ organizácie Oáza – nádej pre nový život. Pochádza z obce Pakostov pri Humennom. Pre kňazské povolanie sa rozhodol ako dvadsaťšesťročný.
Láska a dobro vždy zvíťazia
Peter Sokol 01.09.2022

Pápež, ktorý sa usmieval

Pápež Ján Pavol I. „zdedil“ po dvoch predchodcoch okrem mien aj ich vlastnosti: bol dobrosrdečný a pokorný. Mal priateľské vystupovanie, často sa usmieval, pracoval i trpel pre Cirkev. Svätý Otec František ho v nedeľu 4. septembra vyhlási za blahoslaveného.
Pápež, ktorý sa usmieval
Jaroslava Kochjarová, CJ 25.08.2022

Oduševnený farár, liturgista, básnik

Anton Macák (1907 – 1972) pochádzal z Vištuku, pochovaný chcel byť v Muráni, ako napísal: „V toľkých krás objatí rád bych dlho žiť, smrť keď v hrob ma skláti, tu chcem v zemi sniť“ (Bystrík Muránsky).
Oduševnený farár, liturgista, básnik
Lenka Piatrov Horáková 13.07.2022

Sedem statočných žien

NATALIJA KURPITA (42) z Ukrajiny prišla na Slovensko so svojimi piatimi dcérami, v deviatom mesiaci tehotenstva. Do pôrodu jej zostával týždeň. Hoci to bolo dramatické, stretli sa s veľkou pomocou, prajnosťou a láskou.
Sedem statočných žien