Lívia Dvorská 20.05.2024

Na čerpacej stanici dobra a lásky

Sviatosť birmovania je v živote kresťana významná udalosť, na ktorú sa adepti zodpovedne pripravujú. Prinášame vám svedectvá tých, ktorí prijali Ducha Svätého v dospelosti, ale aj mladých adeptov.
Na čerpacej stanici dobra a lásky
Lívia Dvorská 13.05.2024

Zmysel života našla v Bohu a deťoch

Materstvo považuje Lucia Schneiderová (45) za svoje životné poslanie. Pre sympatickú Žilinčanku je jej devätoro detí najväčší poklad. Pohľad na ne a ich úsmev je jej každodenným potešením.
Zmysel života našla v Bohu a deťoch
Lívia Dvorská 06.05.2024

Kvapky pomoci, ktoré vytvoria oceán

Milada Passerini (46) zo Slovenského Grobu patrí k ľuďom, ktorí robia náš svet lepším. Vyštudovaná učiteľka francúzskeho a talianskeho jazyka sa už trinásť rokov venuje charitatívnej práci. Kvapka v mori niekedy znamená veľmi veľa.
Kvapky pomoci, ktoré vytvoria oceán
Lívia Dvorská 22.04.2024

V mojej mysli je niekto, kto robí divy

Akademický sochár DOMINIK MONČEK (53) je vo svete umenia ojedinelý zjav. Svoju životnú cestu i myšlienkový svet pretavuje do diel s vlastným rukopisom. „Človek by mal mať otvorené oči, vnímať krásu okolo seba. Dôležitý je vnútorný zrak upriamený na druhého,“ hovorí.
V mojej mysli je niekto, kto robí divy
Marián Špacai 15.04.2024

Rusínskymi piesňami chytá za srdce

Je silné, keď mi píšu vojaci na ukrajinskom fronte, že ich počúvajú aj v zákopoch,“ hovorí pohnutým hlasom spevák Štefan Štec (36).
Rusínskymi piesňami chytá za srdce