Jaroslava Kochjarová, CJ 25.08.2022

Oduševnený farár, liturgista, básnik

Anton Macák (1907 – 1972) pochádzal z Vištuku, pochovaný chcel byť v Muráni, ako napísal: „V toľkých krás objatí rád bych dlho žiť, smrť keď v hrob ma skláti, tu chcem v zemi sniť“ (Bystrík Muránsky).
Oduševnený farár, liturgista, básnik
Lenka Piatrov Horáková 13.07.2022

Sedem statočných žien

NATALIJA KURPITA (42) z Ukrajiny prišla na Slovensko so svojimi piatimi dcérami, v deviatom mesiaci tehotenstva. Do pôrodu jej zostával týždeň. Hoci to bolo dramatické, stretli sa s veľkou pomocou, prajnosťou a láskou.
Sedem statočných žien
Peter Slovák 07.07.2022

Zanietená pre karmel

„V kaplnke Svetského rádu bosých karmelitánov a pri spoločnej modlitbe spoločenstva som sa znovu ocitla na duchovnej pôde karmelu,“ hovorí ANDREA ĎURČOVÁ (50), predstavená Svetského rádu bosých karmelitánov (OCDS) v Bratislave.
Zanietená pre karmel
Ján Lauko 29.06.2022

Tábory sa stali životným štýlom ich rodiny

DANKA (49) a JOZEF (52) KUDRYOVCI sa dlhé roky venovali organizovaniu letných táborov v rámci eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Tu sa kedysi pretli ich životné cesty a dnes už štafetu preberajú ich vlastní potomkovia.
Tábory sa stali životným štýlom ich rodiny
Peter Slovák 22.06.2022

S Mojžišom vo Svätej zemi

„Mojou srdcovkou je Genezaretské jazero a Getsemanská záhrada na úpätí Olivového vrchu,“ prezradil nám MARTIN MOJŽIŠ (72), kňaz zodpovedný za pastoráciu pútí do Svätej zeme. S Katolíckymi novinami sa rád podelil o životné cesty i vyšliapané chodníčky v Bohom zasľúbenej krajine.
S Mojžišom vo Svätej zemi