Téma

Katolícke noviny 29.09.2023

Neodsudzujme človeka, ale hriech

Aj homosexuálne cítiaci ľudia sú naši bratia a sestry, milovaní samotným Bohom. Pripomína Igor Barták, tvorca webovej stránky zameranej na výchovu k láske, manželstvu a rodičovstvu. Svoje skúsenosti nabral aj z práce v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa.
Neodsudzujme človeka, ale hriech
Miroslava Gromanová 29.09.2023

Linka Valentín pomáha nachádzať cestu

Službe duchovnej pomoci kresťanom s homosexuálnymi sklonmi sa venuje aj Linka Valentín. Pomoc ponúka všetkým, ktorí prežívajú problém identity s vlastným pohlavím.

Linka Valentín pomáha nachádzať cestu
TK KBS /Vatican News 29.09.2023

Boží štýl znamená láskavosť ku všetkým

Americký jezuita James Martin požiadal pred rokom Svätého Otca, či by odpovedal na niektoré otázky, ktoré mu kladú katolíci LGBT. O niekoľko dní dostal odpovede v krátkom, rukou písanom liste. Zahŕňajú nielen stanovisko Cirkvi, ale aj pápeža Františka, ktorý hovorí, že Boh sa s láskou približuje ku každému zo svojich detí.
Boží štýl znamená láskavosť ku všetkým
Monika Šimoničová 22.09.2023

Každá zdravá bunka dáva život

„Nie je dobre byť človeku samému“ (Gn 2, 18). Sme pozvaní žiť vo vzťahoch. Základný vzťah, spoločenstvo muža a ženy, sa rozrastá o deti. No aj naoko nedokonalé či neúplné rodiny môžu byť kolískou viery.
Každá zdravá bunka dáva život
Marián Špacai 22.09.2023

Byť svätý je aj byť blázon pre Krista

Blahorečenie rodiny Ulmovcov, ktorá počas druhej svetovej vojny ukrývala Židov a zaplatila za to životom všetkých svojich členov, je povzbudením aj pre Slovákov. Niektorým z tých, ktorí sa na slávnosti v poľskej Markowej zúčastnili, sme položili tri otázky: 1. Prečo ste sa rozhodli vycestovať na blahorečenie do Poľska? 2. Aké dojmy vo vás vyvolala táto slávnosť? 3. Aký odkaz vo vašom vnútri zanecháva mučenícke svedectvo rodiny Ulmovcov?
Byť svätý je aj byť blázon pre Krista