Téma

Lenka Vančová 01.02.2023

Pomôžme modlitbou aj my

Slovenská katolícka charita ročne pomáha desiatkam zneužitých žien a mužov. Modlitbou v deň svätej Bakhity, univerzálnej patrónky všetkých zotročených, chce aj v tomto roku pozvať ľudí k väčšej všímavosti, vyprosovať oslobodenie a uzdravenie ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania.
Pomôžme modlitbou aj my
Anna Stankayová 01.02.2023

Radšej jeden svätý kňaz ako sto obyčajných

„Modliť sa za povolania, podporovať ich a byť dobrým robotníkom v Pánovej vinici,“ hovorí o duchovnej charizme a poslaní Kongregácie rogacionistov Ježišovho Srdca predstavený na Slovensku MARCIN BAJDA, RCJ.
Radšej jeden svätý kňaz ako sto obyčajných
Katolícke noviny 26.01.2023

Slávime svätých biskupov Timoteja a Títa

Vo štvrtok 26. januára si v liturgickom kalendári spomíname na sv. Timoteja a Títa, biskupov. Timotej a Títus boli žiakmi a pomocníkmi svätého apoštola Pavla. Jeden stál na čele efezskej cirkvi, druhý krétskej. Im boli adresované listy, ktoré sa volajú pastoračnými a obsahujú veľmi cenné pokyny pre pastierov i veriacich.

Slávime svätých biskupov Timoteja a Títa
Anna Stankayová 25.01.2023

Na obrátenie nikdy nie je neskoro

Najprv bol horlivým prenasledovateľom kresťanov, neskôr horlivým nasledovateľom Krista. Svätý Pavol z Tarzu nám ukazuje cestu zmierenia s Bohom. Obrátenie totiž nie je len pre neveriacich.
Na obrátenie nikdy nie je neskoro
Zuzana Artimová 24.01.2023

Dnes oslavujeme patróna novinárov, sv. Františka Saleského

Jeden z najvzdelanejších a najrešpektovanejších teológov svojej doby predstihol čas sveta o štyristo rokov. Keby sv. František Saleský žil v polovici 20. storočia a zúčastnil sa na Druhom vatikánskom koncile, bol by v správnom čase na správnom mieste. Ale to bol celý život. Patrón novinárov sv. František Saleský pre lásku k Bohu podstúpil a vydržal všetko.

Dnes oslavujeme patróna novinárov, sv. Františka Saleského