Téma

Anna Stankayová 11.01.2023

Mozart, mačky a pivo

Formálny a zdržanlivý navonok, no ľudský vo vnútri. Joseph Ratzinger sa netajil láskou k zvieratám či hudbe. Tá bola jeho vášňou už od detstva, keď mu ju odovzdali rodičia a starší brat Georg, hudobník.
Mozart, mačky a pivo
Anna Stankayová 10.01.2023

Joseph Ratzinger na Slovensku

Hoci počas svojho osemročného pontifikátu pápež Benedikt XVI. Slovensko nenavštívil, prišiel k nám ešte ako kardinál a prefekt Kongregácie pre náuku viery.
Joseph Ratzinger na Slovensku
Katolícke noviny 05.01.2023

Ježiš Nazaretský Benedikta XVI.

V roku 2015 sme v Katolíckych novinách uverejnili článok profesora Antona Adama, odborníka na dogmatickú teológiu, v ktorom sa venoval jednému z najvýznamnejších knižných diel Benedikta XVI. Článok vám teraz opäť prinášame v plnom znení.

Ježiš Nazaretský Benedikta XVI.
Katolícke noviny 05.01.2023

Litánie za zomrelých

Prinášame vám Litánie za zomrelých, ktoré sú určené na súkromnú modlitbu.
Litánie za zomrelých
Zuzana Artimová 03.01.2023

Pohreb kardinála aj príchod nového nuncia

Udalosti v roku 2022 boli v Cirkvi na Slovensku spojené s odchodom kardinála Jozefa Tomka i personálnymi zmenami.

Pohreb kardinála aj príchod nového nuncia