Ivan Kňaze 04.12.2019

Omšový milodar je vzácnym darom pre misie

Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete dať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Intencia je milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel darcu. Väčšina kňazov v misijných krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami chudobní.
Omšový milodar je vzácnym darom pre misie
Zuzana Artimová 03.12.2019

Humenné ochraňujú všetci svätí

Keď vstúpite do starého humenského kostola, čas vonku sa pre vás zastaví. Obklopia vás stáročné premodlené múry, ktoré vám poskytnú pocit bezpečia, istoty, pokoja. Kostol Všetkých svätých v Humennom vyniká atmosférou starých chrámov. Nejde tu o úžasnú historickú hodnotu tejto krásnej gotiky, ale o nesmiernu duchovnú silu, ktorá prúdi zo svätostánku. Všetci svätí upriamujú myseľ, srdce i dušu návštevníka k jednému Svätému. Katolícke noviny sa pri návšteve farnosti Všetkých svätých v Humennom porozprávali s miestnym dekanom farárom FRANTIŠKOM MARIŇÁKOM (57) o rorátoch, Vianociach, ale aj o spoločenstve veriacich, ktoré drží spolu a neváha priložiť ruku k dielu.
Humenné ochraňujú všetci svätí
Anna Stankayová 03.12.2019

Pokánie nie je len o svätej spovedi

Obdobie čakania na príchod Spasiteľa nám dáva rôzne výzvy. Prvá adventná nedeľa bola časom bdenia, tá druhá sa nesie v znamení pokánia. To však nevyriešime len svätou spoveďou.
Pokánie nie je len o svätej spovedi
Peter Slovák 02.12.2019

Životné poludnie nie je problém

V štatistických ukazovateľoch sa bytie človeka na zemi predlžuje. Demografické zmeny paradoxne posúvajú aktívny život do čoraz vyššieho veku, pretože v populácii začínajú chýbať ľudia v produktívnom veku. Takzvané životné poludnie sa odkladá. 
Životné poludnie nie je problém
Ľudovít Malík 29.11.2019

Atómové zbrane sú nemorálne

V poradí 32. zahraničná cesta pápeža Františka mala dve etapy. V tomto vydaní Katolíckych novín si priblížime dni, ktoré strávil v krajine vychádzajúceho slnka, teda v Japonsku.
Atómové zbrane sú nemorálne