Peter Slovák 21.10.2019

Hlási sa ego

Obdobie medzi prvým a tretím rokom života človeka sa nazýva útly vek. Hoci na prvý pohľad sa môže zdať, že dieťa je len pasívnym prijímateľom starostlivosti a uspokojovania primárnych potrieb, začína sa v jeho vedomí diať to, čomu hovoríme sebauvedomenie.  
Hlási sa ego
Martina Jokelová Ťuchová 18.10.2019

Modlitbou objímajte celý svet

Ahoj, kamaráti!

Minule sme si Svetlúšikovou baterkou posvietili na to, čo znamená byť pokrstený a poslaný.
Modlitbou objímajte celý svet
Zuzana Artimová 18.10.2019

Chcel som žiť v spoločenstve a pôsobiť medzi ľuďmi

Páter Jaroslav Jaššo CM (52) je – v najlepšom zmysle slova - nezastaviteľný živel. Skvelý človek, požehnaný kňaz, nadmieru akčný misionár. Stojí na čele slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Úprimne priznáva, že každý deň od rána do večera ďakuje Bohu za kňazské i misionárske povolanie. A rovnako vďačný je aj za možnosť spoznávať prácu svojich spolubratov vincentínov po celom svete.
Chcel som žiť v spoločenstve a pôsobiť medzi ľuďmi
18.10.2019

S Pannou Máriou o živote: Keď riešiš rozchod

Hovoríme o nej ako o Matke. Avšak v čase, keď sa odohrávali udalosti z radostného ruženca, to bolo len dievča. Mohla by nám vtedy byť skôr sestrou, kamarátkou. Pozývame ťa modliť sa radostný ruženec spôsobom, ako keď sa stretnú dve kamarátky a rozprávajú sa o tom, čo ich teší i trápi. Začíname témou rozchodu. 
S Pannou Máriou o živote: Keď riešiš rozchod
Anna Stankayová 18.10.2019

Deti mu dodávajú energiu

Minulý týždeň sme spoznali Učiteľa Slovenska. Zo 70 prihlásených učiteľov si porotu v druhom ročníku ocenenia získal učiteľ z cirkevnej školy v Trstenej a otec troch detí Peter Pallo (39). Učiteľov mužov veľa nebýva, tých na prvom stupni ešte menej. Jeho si však deti získali. 
Deti mu dodávajú energiu