Téma

Peter Slovák 20.01.2020

Mať správny postoj je znakom veľkosti

Postoje patria do základného psychologického uspôsobenia jednotlivca. Najjednoduchšie sa dajú vyjadriť ako dôsledok emocionálnej skúsenosti človeka. 
Mať správny postoj je znakom veľkosti
Ľudovít Malík 16.01.2020

Svätí a blahoslavení nie sú superhrdinovia

Na povýšenie k úcte oltára sú potrebné tri veci: kandidát musí byť mŕtvy, musí sa udiať zázrak na príhovor kandidáta a podstúpiť kánonický proces (ale nie súdny proces). Takto si Katolícka cirkev vyberá svojich svätých.
Svätí a blahoslavení nie sú superhrdinovia
Anna Stankayová 14.01.2020

Prvá mučenica i učiteľ Cirkvi. Aj týchto svätých si pripomíname 3. januárový týždeň

Začiatok týždňa patrí sv. Hilárovi z Poitiers, koniec zase sväticiam – sv. Priske a sv. Margite Uhorskej. Pozreli sme sa na to, kto boli títo ľudia a v čom boli výnimoční. 
Prvá mučenica i učiteľ Cirkvi. Aj týchto svätých si pripomíname 3. januárový týždeň
Ján Lauko 14.01.2020

Ekumenizmus neprežívajú iba raz do roka

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je príležitosťou aspoň na chvíľu zanechať teologické rozdiely v učení jednotlivých cirkví a spoločne sa modliť za jednotu. Na niektorých miestach sa však Kristovu túžbu aby všetci boli jedno snažia napĺňať nielen počas jedného týždňa v roku.
Ekumenizmus neprežívajú iba raz do roka
Peter Slovák 13.01.2020

Odstráňme zbytočné bariéry

Zriedka si dávame pozor na neverbálny prejav. A predsa práve on je vstupnou bránou rozvinutia dialógu. Stáva sa, že prvý pohľad na človeka nás povzbudí alebo od rozhovoru odradí. Niekedy sa pridajú takzvané komunikačné bariéry - prekážky, ktoré nedokážeme prekonať.  


 

Odstráňme zbytočné bariéry